Vad ska jag göra om min hund eller katt fått ett getingstick?

 • Stick från en enda geting blir sällan allvarligt. Se till att få bort gadden om den sitter kvar. Kläm inte på gadden eftersom det då kan föras in mer gift i huden.

 • Lindra smärtan och svullnaden med kyla. Du kan t ex ta en kylklamp i en handduk och hålla mot området där sticket är.

 • Håll djuret under uppsikt närmaste timmarna. Om hunden eller katten fått många stick eller är överkänslig så kan de få en kraftigare reaktion. Det är också mer allvarligt om ett stick sker i munhåla eller svalg.

 • Om din hund eller katt är allergisk så visar sig reaktionen inom en timme efter sticket. Allergiska hundar och katter kan bli allmänpåverkade, kräkas och få andningsbesvär. De kan också svullna kraftigt.

 • En hund eller katt som tidigare blivit getingstucken kan reagera kraftigare för varje gång den blir stucken, så vet du om att ditt djur blivit stucken tidigare i livet bör du vara extra uppmärksam på eventuella reaktioner.

 

Kontakta veterinär vid getingstick:

 • Om hundens eller kattens allmäntillstånd tydligt försämras. Till exempel om den får kräkningar, andningsbesvär eller reagerar med kraftig svullnad

 • Om du vet att din hund eller katt tidigare reagerat kraftigt och är överkänslig.

 • Om du misstänker ett stick i munhåla eller svalg.

 • Om det är en valp, kattunge eller ett äldre djur som drabbats av flera stick.

 • Om din hund är sjuk av annan anledning, den kan då reagera kraftigare på ett stick eftersom den är allmänt nedsatt

 • Om du misstänker att det handlar om ett ormbett - ibland kan det vara svårt att skilja ett insektsstick från ett ormbett.

 

Hur behandlas getingstick av veterinären?

En hund eller katt som reagerat kraftigt på ett getingstick kan behöva söka akut vård hos en veterinär. Beroende på vilka symtom som djuret uppvisar kan veterinären antingen behandla med kortison, antihistaminer eller smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Om du känner dig orolig finns det alltid möjlighet att boka ett videomöte med en veterinär på FirstVet, då får du hjälp att avgöra om det går bra att avvakta hemma, hur du på bästa sätt kan hjälpa din hund eller katt eller om det är dags att åka akut till en veterinär.

Hur gäller försäkringen vid ett getingstick?

Undersökning och behandling efter ett getingstick omfattas av hundens eller kattens veterinärvårdsförsäkring. I djurförsäkringen ingår också samtal med 2288 Djurens vårdguide eller videomöten med FirstVet. Eftersom getingstick räknas som ett olycksfall så ersätter vi behandling även under en eventuell karenstid. Läs mer om vår hundförsäkring och vår kattförsäkring.

Läs mer om andra insektstick och myrbett.

Djurens vårdguide

Ring 90 228 om du behöver vårdrådgivning för din hund eller katt.

Läs mer
27 apr 2016
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär