Mask i magen hos hund

Det finns två huvudgrupper av maskar hos hund: spolmaskar och bandmaskar.

  • Spolmask är gulvita maskar med upp till 15 cm längd och förekommer främst hos valpar och unghundar. Valpar kan smittas i livmodern samt via mjölken under de första levnadsveckorna.
  • Bandmask är platta maskar som lätt delar på sig. De ser ut som risgryn och kan ibland hittas vid analöppningen hos en infekterad hund. Bandmask smittar inte från en hund till en annan, utan hunden smittas av att ha ätit smågnagare.

Vid resa med hund till eller från Sverige kan avmaskning av hunden mot dvärgbandmask krävas. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om vad som gäller inför resan eftersom reglerna varierar beroende på vilket land hunden ska till eller har vistats i.

Symtom på mask

Symtom på maskinfektion hos hund kan till exempel vara kräkningar, diarré, buksmärta, torr och matt päls, hosta och/eller avmagring trots att hunden äter bra.

Spolmasken kan ses i hundens kräkningar och bandmasken kan synas runt analöppningen och runt svansen hos hunden, men det är inte alltid maskar kan hittas.

Avmaskningsmedel för hund – behandling av mask

Misstänker du att din hund har mask, kan du själv skicka in ett avföringsprov för analys. Ett provtagningskit kan du hitta på de flesta apotek och även köpa online.

När du fått svar på vilken typ av mask din hund har, går det att avgöra vilken typ av avmaskningsmedel du ska använda. Kombinationspreparat finns att köpa, men de kan bidra till ökad resistensutveckling. Fråga istället din veterinär om vilket avmaskningsmedel som är verksamt mot just den typen av mask som din hund har.

Ersätter hundförsäkringen avmaskningsmedel?

Hundens veterinärvårdsförsäkring kan ersätta avmaskning om det finns en diagnos där avmaskning är ett led i behandlingen. Avmaskningsmedicinen måste då vara receptförskriven. Avmaskning i förebyggande syfte ersätts inte ur veterinärvårdförsäkringen. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Avmaskning valp - hur ofta ska man avmaska valpen?

Eftersom valpar är känsligare än vuxna hundar och har svagare immunförsvar, bör man avmaska dem upprepade gånger under de första månaderna i livet. Hur ofta valpen ska avmaskas beror på vilket avmaskningsmedel man använder. Uppfödaren kommer att ge valpen de första doserna och kan ge dig information om när du ska avmaska valpen igen. Valpar avmaskas alltså även om man inte har påvisat parasiter i avföringen.

Läs vad som gäller för avmaskning av katt.

Vaccinera hunden

Hur ofta ska man vaccinera hunden och mot vilka sjukdomar?

Läs mer
AuthorPlaceHolder
Emilia Nilsson

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär