Varför får hunden ögoninflammation?

Det finns många olika orsaker till att hunden drabbas av ögoninflammation. Några av de vanligaste anledningarna är:

 • Torra ögon, nedsatt produktion av tårvätska
 • Irritation på grund av vind, damm, rök eller schampo
 • Främmande föremål i ögat som till exempel ax från grässtrå eller pälsstrån
 • Defekter på ögonlocken som till exempel inåtrullande eller utåtrullande/hängande ögonlock
 • Allergi
 • Virusinfektioner

 

Symptom på ögoninflammation hos hund

Vid en ögoninflammation brukar slemhinnan på insidan av ögonlocket bli röd och svullen. Inflammationen kan visa sig på bara ett öga eller på båda. Som hundägare bör man också vara uppmärksam på andra tecken på ögonproblem:

 • rinnande ögon eller geggiga ögon. Sekretet i ögonen kan vara vitt, grått, gult eller grönt
 • hunden blinkar eller kisar med ögonen eller till och med håller ett öga stängt
 • hunden visar ökad känslighet mot ljus
 • hunden kliar med tassen mot ögonen

Hundraser har olika utseende på ögonen och det kan vara mer eller mindre vanligt med till exempel rinnande ögon. Som hundägare är det bra att lära sig att känna igen vad som är vanligt för sin hund så att man kan sköta underhållsbehandling och undvika allvarligare problem och dessutom lättare fånga upp när något inte är som det brukar. Om du vet att din hund har allergier, medfödda defekter i ögonlocken eller har lätt för att drabbas av inflammationer är det extra viktigt att hålla koll på hundens ögon.

närbild på en pomeranian med ögoninflammation

Diagnos av ögoninflammation hos hund

Eftersom det finns flera orsaker till att hunden får ögoninflammation ser också behandlingen olika ut. Det kan vara svårt att som hundägare själv avgöra om det rör sig om en lindrig ögoninflammation eller om det är en mer allvarlig ögonsjukdom. Det är alltid bäst att ta kontakt med en veterinär för att få rådgivning.

Veterinären undersöker först hundens ögon och ögonlock visuellt. Sedan kan veterinären göra olika undersökningar:

 • Mäta hundens tårvätskeproduktion med så kallat schirmertest.
 • Undersöka om det finns skada på hornhinnan som man gör med en specialfärgning av ögats hornhinna.
 • Undersöka lins, glaskropp och näthinna med spaltlampa och oftalmoskop.

Utöver dessa undersökningsmetoder kan det bli aktuellt att mäta intraokulärt tryck för att leta tecken på grön starr (glaukom), ta cellprov för att mäta bakterier eller andra former av inflammationer. Veterinären gör också blod- och urintest för att kontrollera om hunden har en mer allmän inflammation eller sjukdom.

 

Behandling av ögoninflammation hos hund

När man har gjort bedömningen att ögoninflammationen är lindrig och att hunden inte har ont behandlar man sin hund i hemmet genom att skölja ögonen med koksaltlösning och droppa i smörjande ögondroppar. Då brukar ögoninflammationen läka på några dagar.

Om man konstaterar att inflammationen är orsakad av en bakterie sker behandling med ögondroppar med antibiotika. Det finns också andra typer av ögondroppar som man får på recept från sin veterinär.

Behandlingen kan bli mer komplex om det finns underliggande orsaker till ögoninflammationen. I vissa fall kan det bli aktuellt med en operation, om hunden har en defekt på ögonlocken. Om man misstänker allergi behövs en fortsatt utredning.

hund med ögoninflammation får ögondroppar

Smittar ögoninflammation hos hund?

Smittsam ögoninfektion är ovanligt hos hundar. För att vara på den säkra sidan kan man minska kontakten med andra djur tills man vet orsaken till ögoninflammationen. Du som hundägare bör vara noggrann med att tvätta händerna.

Ersätter försäkringen behandling av ögoninflammation?

Hundens veterinärvårdsförsäkring ersätter undersökning och vård av ögoninflammation. Försäkringen ersätter också sådan medicin som används på kliniken och ofta får du med dig en öppnad förpackning med ögondroppar.

Dubbel och Trippel veterinärvård ersätter också medicin som du eventuellt får utskrivet på recept. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring till hund.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert

Granskad av

Erica G Herlofson Veterinär