Orsak till njursvikt hos hund

Det finns två former av njursvikt:

Akut njursvikt - innebär att njurarnas funktion plötsligt försämras eller att de helt slutar fungera. Orsaken till akut njursvikt hos hund är oftast förgiftning, infektion eller systemisk inflammation. Det finns många ämnen som är giftiga för hundens njurar. Några exempel är russin och vindruvor, kylarvätska och olika läkemedel. Läs mer om vad hundar inte får äta.

Kronisk njursvikt - innebär att njurarna blir sämre under längre tid. Oftast beror detta på en medfödd eller förvärvad njursjukdom som i sin tur exempelvis kan bero på en tidigare akut skada på njurarna som gjort att frisk vävnad ersatts med ärrvävnad. Det är inte alltid veterinären kommer fram till orsaken till njursvikt.

 

Symptom på njursvikt hos hund

Vid akut njursvikt kan symptom komma plötsligt. Hunden blir allmänt påverkad, blir svag och trött och har försämrad aptit. Vissa hundar visar på smärta i buken. Hunden kan kräkas och få diarré och i allvarliga fall få neurologiska symptom. I början av njurskadan kan hunden dricka mer och kissa mer än normalt för att i ett senare skede inte producera någon urin alls.

Vid kronisk njursvikt kommer symptomen mer smygande. Det är liknande symptom som ovan, men det kommer stegvis och hunden blir under tid allt sämre. Långvarig njursvikt kan dessutom orsaka magsår och sår i munslemhinnan. Hunden kan också utveckla blodbrist.

dalmatiner vilar i en soffa

Diagnos och behandling av njursvikt

Om du misstänker att hunden har problem med njurarna ska du kontakta veterinär. Veterinären ställer diagnos i första hand med blodprov. Ofta gör man en ultraljudsundersökning av njurarna och tar prover på urin.

Vid akut njursvikt är intravenös vätska (dropp) en viktig del av behandlingen. Urinproduktion och njurvärden hos hunden mäts kontinuerligt för att se att njurarna återfår sin kapacitet att filtrera blodet. Det är viktigt att en hund med akut njursvikt får behandling så snart som möjligt för att prognosen ska bli bra. Efter en akut njurskada finns det risk att hunden utvecklar en kronisk njurskada.

Kronisk njursvikt går inte att bota men veterinären kan sätta in behandling som stödjer njurarnas funktion. Det kan bli nödvändigt med dropp även för en hund med kronisk njursvikt. I vissa fall ger man hunden blodtryckssänkande medicin, för att minska trycket i njurarna.

 

Foder till en hund med njurproblem

Ofta rekommenderar man ett specialanpassat foder till en hund med njurproblem. Dietfodret innehåller lägre mängd fosfor och en väl balanserad mängd av proteiner. Veterinären kan hjälpa till med rekommendationer så du hittar det som passar din hund.

För att undvika akut njursvikt ska man givetvis undvika att hunden får i sig ämnen som är giftiga för dem.

Vad får hundar inte äta?

Läs mer om livsmedel och ämnen som kan orsaka förgiftning hos hunden.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert

Granskad av

Erica G Herlofson Veterinär