Vad är epilepsi?

Epilepsi orsakas av någon form av rubbning i hjärnans funktion som gör att nervimpulser skickas ut slumpartat. Effekterna av dessa impulser kan bli små eller stora, allt från att hunden bara svajar till lite grann till att hunden får kraftiga krampanfall. Vid ett kraftigt anfall kan hunden falla omkull, tugga fradga och rycka i huvud och ben samt kissa och bajsa på sig. Under anfallet är hunden ofta okontaktbar eller medvetslös, men inte alltid.

I värsta fall fastnar hunden i ett så kallat status epilepticus som inte kommer släppa utan behandling. Om hunden har ett anfall som pågår längre än 5 minuter, mycket intensiva kramper eller upprepade kramper med kortare uppehåll måste hunden direkt till veterinär.

 

Symptom på epilepsi hos hund

Små epileptiska anfall kan yttra sig som udda beteenden, till exempel att hunden sitter och stirrar i tomma intet eller vinglar till.

Större epileptiska krampanfall kommer ofta när hunden sover eller vilar. Anfallet föregås ofta av varningstecken som kallas för aura. Aura kan vara att hunden blir apatisk, vankar runt orolig, blir ovanligt sällskapssjuk eller motsatt eller på annat sätt ändrar sitt beteende.

Auran varar i sekunder till flera timmar och följs därefter av själva anfallet. Under anfallet faller hunden ofta på sidan, är okontaktbar och kroppen krampar. Hunden kan tugga fradga och det händer att den kissar och bajsar på sig. Anfallen vara från några sekunder till flera minuter.

Efter anfallet är hunden ofta förvirrad några minuter men det kan vara i upp till en timme. Den kan vara desorienterad och inte känna igen sin husse eller matte. Den kan också vara överdrivet hungrig eller törstig och det händer att hunden är rädd och blir aggressiv.

hund ungersk viszla tittar mot kameran

Vad ska jag göra om hunden får ett epileptiskt anfall?

Ett kraftigt krampanfall kan upplevas som väldigt otäckt. Som hundägare upplever man att det tar en evighet och man är övertygad om att hunden ska dö. Det finns inte så mycket man kan göra för hunden under de sekunder eller minuter som anfallet pågår, men några saker är viktiga att tänka på:

  • Håll dig lugn. Försök att uppmärksamma vad som sker under anfallet så att du har mer information när du pratar med en veterinär.
  • Släck belysningen och avgränsa utrymmet där hunden befinner sig. Har du mer än en hund ska du se till att andra djur håller sig borta.
  • Ta tiden på anfallet. Om inte anfallet går över på ett par minuter eller om det genast kommer nya anfall bör veterinär kontaktas akut.
  • Undvik att stoppa dina fingrar i hundens mun och försök inte dra ut tungan. Det är större risk att du skadar dig själv än att hunden skadar sig allvarligt. Avlägsna i stället möbler med vassa kanter eller andra föremål som hunden kan skada sig på under anfallet.
  • Skriv anteckningar om datum, tidpunkt, längd på anfallet och om du har någon idé om en utlösande faktor.
  • Kontakta veterinär som kan hjälpa dig att avgöra om ni behöver komma in för undersökning.

 

Vad orsakar epilepsi hos hund?

Epilepsi kan ha olika orsaker och delas in i olika typer:

  • Reaktiv kramp - Vid reaktiv epilepsi finns det en bakomliggande orsak till att hunden får krampanfall. Det kan till exempel vara problem med hjärta, lever eller njurar. Det kan också vara förgiftning eller rubbningar i kroppens saltbalans. Vid reaktiv epilepsi behandlar man den bakomliggande sjukdomen.
  • Strukturell epilepsi - Vid strukturell epilepsi är det en förändring i hundens hjärna som orsakar krampanfall. Det kan till exempel vara tumörer, traumatiska skador eller infektioner.
  • Idiopatisk epilepsi - Idiopatisk epilepsi är epilepsi där man inte kan fastställa en bakomliggande orsak. Hunden visar inga neurologiska symptom utöver krampanfall och man har uteslutit reaktiv och strukturell epilepsi. Idiopatisk epilepsi kan vara ärftlig och är vanligare inom vissa raser.

hund springer spaniel vilar med en leksak

Hur vet jag om hunden har epilepsi?

När du misstänker eller vet att hunden har haft ett epileptiskt anfall är det bra att kontakta veterinär. Du kan till exempel börja med att kontakta en veterinär hos FirstVet och få en första bedömning av din hund. Du ska alltid uppsöka veterinär akut om hunden har haft mer än ett anfall inom 24 timmar eller om den har ett anfall som pågår längre än 5 minuter.

Hos veterinären ställs diagnos genom att utesluta bakomliggande sjukdomar eller defekter som kan vara orsak till störningar i hjärnan. Veterinären gör ofta en neurologisk undersökning, tar blodprover och ibland görs en undersökning med magnetröntgen för att leta efter tumörer eller missbildningar i hjärnan.

 

Behandling av epilepsi hos hund

Om möjligt så behandlar veterinären bakomliggande orsak till krampanfallen.
Vid idiopatisk epilepsi sker behandling med kramplösande mediciner. Medicinen ges vanligen i tablettform och beroende på typ av medicin kan det behövas uppföljande blodprover för att kontrollera att man har uppnått en stabil nivå av medicinen. I början av behandlingen behövs tätare besök för att fastställa att val av medicin och dos fungerar som det är tänkt och att biverkningarna är på en acceptabel nivå. Behandlingen är oftast livslång.

Om hunden bara har haft ett litet anfall finns det många gånger ingen anledning att börja med medicin. Om det kommer fler anfall inom några månader eller tätare, eller om nästa anfall är längre så bör behandling med medicin diskuteras.

Ersätter försäkringen behandling av epilepsi?

Kattens veterinärvårdsförsäkring ersätter utredning av krampanfall och behandling av epilepsi. Vad som är viktigt är att katten inte har haft symptom innan försäkringen startades. Kattens försäkring omfattar behandling av epilepsi och många gånger även bakomliggande sjukdom eller problem som orsakar krampanfall. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Kan man lämna en hund med epilepsi ensam hemma?

Hos många hundar går det lång tid mellan anfallen och det går bra att lämna hunden ensam hemma. Precis efter ett anfall är det dock inte lämpligt att lämna hunden utan uppsikt. Som hundägare måste man reagera direkt om det kommer ett till anfall nära inpå det första.

Många hundar kan leva ett långt och gott liv trots epilepsi. Tillståndet kan inte botas men mediciner gör att anfallen blir färre. Hunden mår också bättre av en lugn och stressfri miljö med fasta rutiner.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar till hund.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert

Granskad av

Erica G Herlofson Veterinär