Hur smittar hepatit hos hund?

De första 10–14 dagarna efter det att en hund infekterats sprider den smitta genom olika kroppsvätskor. Upp till nio månader kan hunden fortsätta sprida virus till omgivningen med sin urin. Hunden kan vara smittspridare utan att själv visa några symptom. Viruset kan leva länge i utomhusmiljöer och det är ofta där hundar smittas, till exempel i parker eller bostadsområden.

Symptom på hepatit hos hund

Hundens adenovirus kan orsaka allvarliga skador i framförallt lever, blodkärl och njurar. Diarré och illamående är typiska symptom samt buksmärtor som gör att hunden inte gärna vill röra sig. Hunden får också hög feber och kraftig trötthet. Slemhinnorna i mun och ögon kan vara bleka och gulaktiga. Synliga blödningar och svullnader i nacke, huvud eller kropp är också vanligt.

Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt och värst drabbas unga hundar eller valpar. Hunden kan avlida efter bara några timmars symtom på sjukdom. Hunden kan också plötsligt hittas död utan att man hunnit se några symtom alls. Man tror då ofta att hunden blivit förgiftad.

En infektion med adenovirus leder inte alltid till sjukdom. Hos äldre hundar kan få så milda symptom att man inte märker dem, kanske bara tillfällig hosta.

Ofta utvecklas en allvarlig ögoninflammation. Dessa ögonbesvär kan komma en tid efter det att en hund har tillfrisknat från andra besvär.närbild på liten ledsen hund

Behandling av hepatit på hund

Det finns ingen botande behandling för HCC. Man kan ge understödjande behandling som näring, och smärtlindring. Vid behov görs blodtransfusion och intravenös vätskebehandling.

Infektiös hepatit har vanligtvis en god prognos förutsatt att hunden inte hamnar i en hyperakut form och kan då dö inom några timmar.

Läs mer om vaccination av hund.

Hur ofta ska en hund vaccineras?

Här hittar du all information om att vaccinera hunden.

Läs mer
Linnéa Kjellén