Vad är uppletande?

Målet med uppletande är att hunden ska plocka upp alla föremål med människovittring på och till slut kanske du kan få hjälp att leta upp borttappade saker. Det går också att tävla i uppletande, men det är framför allt en rolig övning som ger din hund väldigt bra aktivering.

Kolla in filmen nedan så kan du se hur det kan gå till:

Innan du tränar uppletande

Det är ett par saker som är bra att veta innan man börjar med övningen:

 • Vilket intresse har hunden av det föremål den ska leta efter? Välj föremål med omsorg och börja med något du vet att hunden har intresse för, som till exempel en leksak. Man kan också skapa ett ökat intresse runt ett föremål genom att leka med det.

 • Det är en fördel om hunden kan bära och lämna ett föremål på ett bra sätt. Man vill helst att hunden ska kunna bära ett föremål utan att tugga på det. Man vill också att hunden villigt lämnar ifrån sig föremålet. Det här kan man få öva på separat.

 • Om din hund är konkurrensbenägen är det bäst att inleda övningen genom att försöka skapa rätt känsla hos hunden. Social samvaro genom till exempel smek och klappar och kel, kanske tillsammans med en godbit kan ge hunden större samarbetskänsla. 


Träna uppletande – så här gör du

 1. Håll hunden i halsbandet.

 2. Kasta ut en favoritleksak några meter framför hunden, helst i högt gräs eller i en skog. Leksaken ska helst inte synas alltför tydligt var den har landat.

 3. Vänta några sekunder, släpp sedan iväg hunden.

 4. Beröm hunden när den griper leksaken och locka på den samtidigt som du springer åt andra hållet. Här är tajmingen viktig! Börja springa direkt när hunden griper och beröm glatt. Du vill att hunden ska hålla kvar leksaken och komma ikapp dig. Det finns en risk att hunden kommer av sig när man berömmer och släpper föremålet. Om det händer kan man testa att berömma med lite lägre intensitet.

 5. Stanna upp när hunden kommer ikapp dig och byt föremålet mot en godis eller en annan leksak. Om din hund är konkurrensbenägen är det extra viktigt att du inte lägger så stor vikt vid föremålet, utan klappa och beröm hunden.

 6. Upprepa punkt 1 – 5 ett antal gånger, tills du ser att hunden har förstått vad den ska göra och är ivrig att få göra det igen.

Första gångerna man testar övningen kan det här räcka. Håll inte på för länge utan avbryt övningen när hunden fortfarande är pigg och motiverad. Nästa gång man tränar kan man göra steg 1-5 ett par gånger så att hunden kommer ihåg vad den ska göra.

 

Träna uppletande nästa steg

I nästa steg av övningen så är det väldigt bra om man kan ta hjälp av en annan person. Alternativt får man binda hunden medan man själv går ut med föremålet. Vi har beskrivit övningen utifrån att man har hjälp av någon.

 1. Be den du tar hjälp av att visa hunden leksaken och sedan gå iväg med den och lägga den på marken. För att öka hundens intresse, om det verkar behövas, kan hjälparen bolla med leksaken lite, innan det läggs på marken. Personen går sedan lugnt tillbaka till dig och hunden, utan att visa något intresse alls för hunden.

 2. När hjälparen har kommit tillbaka, släpp hunden på samma sätt som tidigare.

 3. Beröm hunden när den griper leksaken. Vid det här laget kanske hunden har förstått att den ska komma in till dig med leksaken och du behöver inte springa iväg. Beröm med godis eller annan leksak, kasta gärna godis eller en annan leksak bakom dig så får du snart en hund som kommer in snabbare. Klappa och beröm glatt!

 4. Upprepa punkt 7 – 9 några gånger, tills du ser att hunden har förstått vad den ska göra och den är ivrig att göra det den ska.

 5. Lägg till ett kommando samtidigt som du släpper hunden, t ex Leta. Det här gör du först när hunden verkar ha förstått vad det handlar om.

 

Öka utmaningen

När hunden verkar ha förstått vad den ska göra kan man göra övningarna på olika platser och sedan också med olika föremål. Att använda en favoritleksak i hemmamiljö är lättare än att använda ett helt annat föremål i en okänd miljö med mycket störning.

Nästa steg är att hunden inte ser när du lägger ut föremålet. Man kan också göra det ännu svårare genom att ”valla” ett område. Valla innebär att gå omkring i det tänkta området så att man har lämnat människovittring i det område man vill att hunden ska leta i. Om man tävlar i uppletande brukar det vara både människor och andra hundar som har rört sig i området.

Om hunden verkar osäker när du höjer svårighetsgraden kan du hjälpa den lite. Bind upp hunden och gå ut i området där den ska leta, böj dig ner och titta på och kanske peta lite på föremålet och gå sedan tillbaka till hunden och prova igen.

Om hunden har svårt för att hitta ett föremål, håll inte på att skicka och skicka utan resultat, då är risken stor att den tappar intresset. Ta då istället hunden i kopplet och gå ut i det vallade området. Låt hunden se, och gärna försöka ta, föremålet, men låt den inte ta det! Gå sedan tillbaka till utgångspunkten, koppla loss och skicka igen.

Till slut kan du lägga ut flera föremål. När hunden har kommit in med det första, beröm och byt föremålet byt mot godis eller en leksak och skicka ut hunden att leta igen.

Film och text i samarbete med Lill Svensson, Hundsjälen.

Träna apportering

Lär hunden att hämta och lämna ifrån sig föremål. här beskriver vi hur du kommer igång.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Lill Svensson Hundbeteendevetare