Säker transport på motorcykel

Din hund ska transporteras säkert och inte riskeras att utsättas för skador. Den ska skyddas både mot omkullkörning och kollision. Det är extremt stora krafter som kommer i rörelse vid trafikolyckor. En lös hunds vikt ökar dramatiskt vid en kollision mot ett fast föremål: I 50 km/tim ökar den med 40 gånger och i 90 km/tim med 128 gånger! En schäfer väger vid en krock i 50 km/tim 1,2 ton och i 90 km/tim nästan 4 ton. En chihuahua väger ett kvarts ton i 90 km/tim! Enligt NTF.

Läs mer:

 

Vad finns det för lösningar som kan fungera?

Det finns många lösningar för att kunna ta med hundar på en mc eller moped. Den klassiska flakmoppen är en dröm för att transportera en hund tack vare att golvytan är tillräckligt stor för att hunden ska både kunna sitta och ligga i olika ställningar. Med ett säkerhetsbälte för hundar är den lösningen hemma.

Till en motorcykel finns det många lösningar. En är att köra hunden i en sidovagn. Det finns så stora att det får plats tre säten som två små och en stor hund kan åka på. Givetvis bältade. Det finns andra typer av sidovagnar som mer fungerar som ”husvagn”. De kan också fungera om ytan och takhöjden är tillräckligt stor för att hunden ska kunna röra sig någorlunda fritt. Den ska kunna sitta, stå och ligga åt båda hållen. Minimimått finns i jordbruksverkets regler.

Ett alternativ till sidovagnen är släpvagnen, vilket möjliggör bättre körkomfort. Även här finns många olika lösningar. Det gäller även här att golvytan är tillräckligt stor för att hunden ska kunna röra sig enligt direktiven. Finns det säte ska hunden vara bältad med selen anpassade för hundar. Finns det plats för väl förankrad biltransportbur så är det den bästa lösningen. Enklare utställningsburar, tyg- eller plastburar etc. duger inte. Tänk bara på att hunden inte utsätts för avgaser i släpkärran.

Kan hunden åka uppe på motorcykeln?

För mindre hundar och katter finns det möjligheter till transport uppe på cykeln. Det finns de som sätter den lilla hunden med bälte bakom vindrutan på en liggyta eller i en väl fastsatt robust transportbur. Det finns också speciella hundsäten att fästa bak på bönpallen. De har sidoskydd i kraftigt läder och har kraftiga bälten för hunden. Tänk bara på att hunden måste kunna lägga sig ned så det kan inte vara någon större hund som åker där.

Något mer jag måste tänka på?

Hunden behöver rastas med jämna mellanrum. Reglerna säger var sjätte timme, men minst varannan timme är nog lämpligare vid mc-färd. Utsätts hunden för vinddrag så finns det speciella fartglasögon för hundar att köpa.

Det finns hundar som blir åksjuka så man får anpassa sina turer till hunden. Det är bra att vänja hunden genom att ta korta turer i början.

Kör försiktigt! Att köra i höga hastigheter är en risk för både dig och hunden oavsett vilken lösning ni har hittat som fungerar. 

Läs mer om att cykla med hund.

Res säkert med hunden

Läs mer om hur hunden reser säkert i bilen.

Läs mer
Gunnar Lindgren