Tångmärkning

Tångmärkning är den vanligaste id-märkningsmetoden för katter i Sverige. Märkningen utförs av veterinär och görs vanligen i vänster öra, det ser ut som en tatuering när det är klart. Tatueringen är en slumpmässig siffer- och bokstavskombination som man sedan kan ange när man ägarregistrerar katten. Fördelen med den här metoden är att det syns direkt att katten är märkt även om tatueringen kan blekna med åren. En nackdel är att katten måste sövas när märkningen görs.

Chipmärkning

Chipmärkning är ett annat alternativ och kan göras från det att katten är sex veckor gammal. Det här kan utföras både av veterinär eller utbildad id-märkare. De sätter in ett mikrochip under huden på katten, normalt mellan skulderbladen. Varje chip har ett unikt nummer som man sedan registrerar hos Jordbruksverket. Det här är alltså inget som sker automatiskt när djuret får ett chip utan du som ägare får ombesörja registreringen.

För att kunna se chip-numret på en katt krävs en speciell avläsare som finns hos polisen, hos veterinärer, djurhem. Om chippet är registrerat i DjurID eller hos Jordbruksverket så kan det identifieras även utanför Sveriges gränser tack vare ett europeiskt samarbete. Något liknande internationellt register finns inte för tatueringar. Ska du resa utomlands måste du chipmärka din katt.

ljusgrå katt sitter på sin mattes axel

Läs mer om att skaffa katt:

 

Hur ska jag bäst id-märka min katt?

Det allra bästa är att välja båda märkningstyperna! Med både tatuering och chipnummer är chansen väldigt stor att din katt ska kunna identifieras. Det är dock avgörande att uppgifterna om katten finns i ett register. Kom ihåg att uppdatera registret med nya uppgifter om dig eller din katt, till exempel om ni byter adress.

Det är aldrig för sent att id-märka och registrera en katt. Det bästa är att katten märks och registreras i tidig ålder, innan den lämnar uppfödaren, men tar man hand om en äldre katt som inte är chipmärkt går det bra att göra det senare i kattens liv.

 

Ny lag: registrera katten hos Jordbruksverket

Från och med 2 januari är det obligatoriskt att registrera sin katt hos Jordbruksverket. Den nya lagen underlättar bland annat för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt.

Det finns också krav på de som har katthem eller kattuppfödning att registrera sina anläggningar.

Läs mer om registrering av katt hos Jordbruksverket.

Läs mer:

Alla kattraser A-Ö

Redo att skaffa katt? Hitta din favorit bland alla olika kattraser.

Läs mer
Linnéa Kjellén