Tångmärkning

Tångmärkning är den vanligaste id-märkningsmetoden för katter i Sverige. Märkningen utförs av veterinär och görs vanligen i vänster öra, det ser ut som en tatuering när det är klart. Tatueringen är en slumpmässig siffer- och bokstavskombination som man sedan kan ange när man ägarregistrerar katten. Fördelen med den här metoden är att det syns direkt att katten är märkt även om tatueringen kan blekna med åren. En nackdel är att katten måste sövas när märkningen görs.

Chipmärkning

Chipmärkning är ett annat alternativ och kan göras från det att katten är sex veckor gammal. Det här kan utföras både av veterinär eller utbildad id-märkare. De sätter in ett mikrochip under huden på katten, normalt mellan skulderbladen. Varje chip har ett unikt nummer som man sedan registrerar i till exempel DjurID. Det här är alltså inget som sker automatiskt när djuret får ett chip utan du som ägare får ombesörja registreringen.

För att kunna se chip-numret på en katt krävs en speciell avläsare som finns hos polisen, hos veterinärer, djurhem. Om chippet är registrerat i DjurID så kan det identifieras även utanför Sveriges gränser tack vare ett europeiskt samarbete. Något liknande internationellt register finns inte för tatueringar. Ska du resa utomlands måste du chipmärka din katt.

ljusgrå katt sitter på sin mattes axel

Läs mer om att skaffa katt:

 

Hur ska jag bäst id-märka min katt?

Det allra bästa är att välja båda märkningstyperna! Med både tatuering och chipnummer är chansen väldigt stor att din katt ska kunna identifieras. Det är dock avgörande att uppgifterna om katten finns i ett register. Kom ihåg att uppdatera registret med nya uppgifter om dig eller din katt, till exempel om ni byter adress.

Det är aldrig för sent att idmärka och registrera en katt. Det bästa är att katten märks och registreras i tidig ålder, innan den lämnar uppfödaren, men tar man hand om en äldre katt som inte är chipmärkt går det bra att göra det senare i kattens liv.

”Min katt springer inte bort”

Du kanske har en innekatt eller en katt som är ute i ett säkert område och alltid kommer hem varje dag. Risken att den springer bort är liten. Men det kan dyka upp situationer då du skulle önska att katten var märkt och registrerad. Katten kan rymma och komma vilse. Vid tillfällen då du på något sätt byter miljö är risken stor, till exempel hos en kattvakt eller om du flyttar.

Det skulle också kunna vara så att en granne skaffar en katt eller hund som gör din katt osäker eller rädd. Om olyckan är framme sker en trafikolycka eller annan olycka med katten och då är det bra att du som ägare till den kan bli nådd.

Det har i Riksdagen fattats ett beslut om det ska införas ett kattregister under 2023. Det innebär att det blir obligatoriskt att id-märka och registrera katter. Syftet med registreringen är att tydliggöra ditt ansvar som kattägare  och att lösa problemet med hemlösa katter.

Läs mer:

Alla kattraser A-Ö

Redo att skaffa katt? Hitta din favorit bland alla olika kattraser.

Läs mer
Linnéa Kjellén