Att omplacera sin hund

De föreningar och personer som hjälper till att hitta nya hem till omplaceringshundar försöker göra vad de kan för att matchningen med den nya familjen ska bli så bra som möjligt. Som hundägare får man svara på flera frågor om hunden och dess nuvarande situation. Utifrån dessa svar görs en bedömning på om man som förening eller uppfödare tror att man kan hjälpa till att omplacera hunden och vilken typ av ny ägare man ska leta efter. Hunden ska givetvis också vara ID-märkt, vaccinerad och veterinärbesiktigad. Man vill också veta om det finns en hundförsäkring.

Jourhem eller hundstall

Om det är möjligt är det allra bästa att hunden får bo kvar i sitt nuvarande hem tills omplaceringen är klar. Ett annat alternativ är att hunden bor hos någon annan som den känner sig trygg med. Om detta inte är möjligt finns det jourhem där hunden kan bo under en övergångsperiod och i värsta fall finns det hundstall där hunden kan bo. Hundar mår bäst av att leva i ett tryggt hem så även om hundstallet gör ett väldigt bra arbete för att hundarna ska må bra kan det upplevas traumatiskt för många hundar.

Till Hundstallet kommer också hundar som tagits om hand i ett djurskyddsärende. Det kan till exempel vara på grund av att ägaren är sjuk, avliden, anhållen eller att hunden är vanskött eller misshandlad. Det kan också vara upphittade hundar som Polisen lämnat in. Dessa hundar har inte alltid en känd bakgrundshistoria utan det kan finnas en stor osäkerhet kring vad den har varit med om och hur den mår idag.

hund som blivit omplacerad

Att köpa en omplaceringshund

Oavsett om man köper en omplaceringshund genom en förening eller privata kontakter så bör man först och främst tänka igenom sitt beslut att bli hundägare.

  • Passar den här hunden det liv jag lever?
  • Kan jag uppfylla hundens behov av motion och mental stimulans?
  • Kan jag hantera eventuellt dåligt bagage som hunden har med sig?
  • Har jag ekonomi till foder, försäkring, veterinärkostnader med mera?

Man ska se till att få så mycket information om hunden som möjligt och säkerställa att man får de viktiga dokument som hunden bör ha med sig, t.ex. veterinärintyg, vaccinationsintyg och kanske ett registreringsbevis. Se till att skriva ett köpeavtal mellan säljare och köpare.

Att köpa en omplaceringshund kan vara riskfyllt i de fall hunden har varit med om svåra upplevelser som har påverkat hundens psykiska och fysiska välmående. I sådana fall kan det krävas extra mycket tålamod och kärlek från dig som ny ägare. Å andra sidan kan det vara en fantastisk möjlighet att hjälpa en hund som ännu inte hittat rätt ägare till ett nytt tryggt och kärleksfullt hem!

Läs mer om att adoptera hund.

Vilken hundras ska jag välja?

Läs mer om olika hundraser och gör vårt quiz.

Läs mer
Linnéa Kjellén