Första dagarna

De första dagarna kommer valparna mest äta och sova. Den här tiden är det viktigt att ha tät och nära kontakt med tiken och valparna så att man snabbt kan uppmärksamma om det är något som inte står rätt till. Man vill se att tiken tar hand om alla valpar och att alla äter som de ska. Om en väldigt ung valp inte mår som den ska blir det snabbt allvarligt.

Ett sätt att följa valparnas utveckling under de första veckorna är att väga dem. På en dryg vecka har de flesta valpar fördubblat sin vikt från födseln. Om en valp inte ökar i vikt som förväntat kan det bero på att det är hård konkurrens om maten och man kan behöva stödfodra valpen. Se till att ha en våg till hands nära valparna och skriv upp utvecklingen i en anteckningsbok. Viktökningen kan stanna upp någon dag utan att man behöver vara orolig, men om viktökningen avtar eller valpen går ned i vikt kan det vara något som inte stämmer och då är det bra att kontakta veterinär för rådgivning.

tik rhodesian ridgeback med sina nyfödda valpar

Uppfödarens uppgift

Det viktigaste för valparna de första veckorna är att de får vara med sin mamma och att de har en lugn och ren miljö. Din uppgift som uppfödare är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för tiken och valparna. Du som uppfödare kan behöva lite stöd, dels lite avlastning och dels någon att bolla frågor med, så se till att ha en vän eller partner till hands och gärna en mentor som är erfaren uppfödare.

  • Hjälp tiken att få ha lugn och ro. Bjud inte in vänner och bekanta och håll henne avskild från andra hundar.

  • Se till att rummet tiken och valparna ligger i håller normal rumstemperatur.

  • Se till att det är rent och snyggt i valplådan. Man kan behöva bädda om och göra rent ett par gånger om dagen.

  • Ta ut och rasta tiken. När tiken är ute är det ett passande tillfälle att bädda och göra rent.

  • Undvik att lyfta och flytta på valparna mer än när du ska väga dem och göra rent. Däremot är det helt ok att smeka dem försiktigt.

 

Sjukdomar hos späda valpar

En frisk nyfödd valp äter och sover och gör inte så mycket väsen av sig. En valp som gnäller mycket eller som kryper planlöst runt i lådan kan må dåligt av olika anledningar. Om tiken dessutom stöter bort valpen kan den ha en defekt av något slag. Man kan som uppfödare försöka hjälpa till på olika sätt för att rädda valpen samt kontakta veterinär, men i vissa lägen är det så att man förlorar en valp trots att man har gjort allt rätt. Valpen kan dö på grund av en medfödd defekt, infektioner, nedsatt immunförsvar med mera.

Några vanliga problem hos valpar:

  • Valpen ökar inte i vikt. Här kan man försöka hjälpa till att stödmata valpen.

  • Diarré, som valpen kan få av olika orsaker. Diarré är allvarligt hos spädvalpar eftersom de snabbt blir uttorkade. Att valpen är lite lös i magen någon dag är ingen fara men om det rinner eller sprutar och valpen blir slö så bör man kontakta veterinär.

  • Förstoppning, då blir buken spänd och valpen visar besvär när man klämmer den på magen. Vid en tillfällig förstoppning finns det receptfria medel man kan behandla med. Om valpen har nedsatt allmäntillstånd bör man ta hjälp av en veterinär.

Vilken försäkring ska valparna ha?

Som uppfödare har du möjlighet att teckna en kullförsäkring för hela din kull. Du kan teckna denna försäkring redan när valparna föds men veterinärvårdsskyddet och livförsäkringen börjar gälla först när valparna fyller fyra veckor.
I kullförsäkringen ingår en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring som du kan utnyttja om någon valp eller några valpar skulle bli sjuka eller avlida. Denna försäkring upphör att gälla i samband med att du levererar din valp till valpköparen om det sker innan valpen fyllt 12 veckor. I kullförsäkringen ingår även ditt dolda fel-skydd för valpar som du sålt. Det skyddet har du fram till dess att valpen fyller 39 månader. Läs mer i våra fullständiga villkor under ”Kullförsäkring”.

Läs mer vanliga frågor och svar om valpar.

Försäkring för hunduppfödare

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar för hunduppfödare.

Läs mer här
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert