1. Hem
 2. Moderna Djurförsäkringar
 3. Uppfödning hund
 4. Förlossningskomplikationer och kejsarsnitt hos tik

Hur vanligt är det med kejsarsnitt på hund?

Cirka 5% av alla tikar har problem vid valpningen. Vissa raser har mer problem än hos andra. Det är större risk för komplikationer hos väldigt små hundraser, väldigt stora raser och trubbnosiga raser. Det är också större risk om tiken är överviktig eller om tiken har väldigt många valpar i livmodern. Det behöver inte innebära att tiken måste genomgå ett kejsarsnitt om det uppstår komplikationer. Först försöker veterinären alltid med annan behandling innan det blir aktuellt att göra ett snitt.

Olika orsaker till förlossningskomplikationer:

 • Förlossningen kommer inte igång som den ska. Valpningen startar med signal från fostren, men om det är få foster i livmodern kan signalen bli för svag och tiken har bara svaga värkar. Om tiken dessutom går över tiden kan valparna hinna bli förvuxna och hon får svårighet att föda fram dem.

 • Livmodermuskulaturen har tröttats ut. Det här kan hända om tiken föder fram väldigt många valpar eller om en valp fastnat i förlossningskanalen. En valp kan fastna på grund av att den hamnat i fel läge, är missbildad eller för stor.

 • Förlossningskanalen kan vara för smal eller blockerad an något annat än en valp. Det kan bero på att tiken har en missbildning eller ärrvävnad längs förlossningsväggarna. Hos en överviktig tik kan det bero på att fettvävnad kring förlossningsväggarna gör att de inte kan vidga sig så mycket som behövs.

När ska man kontakta veterinär?

Var uppmärksam inför och under valpningen och kontakta veterinär direkt om:

 • Dräktigheten pågår längre än 65 dagar utan tecken på att förlossning är på gång.

 • Tiken är rastlös och ovillig att äta i över 24 timmar utan att valpningen kommer igång.

 • Tiken har svaga, oregelbundna värkar i mer än 2-3 timmar utan att den första valpen syns till.

 • Tiken har starka pressvärkar i 30 minuter utan att någon valp kommer ut.

 • Vattnet har gått men ingen valp kommer inom två timmar.

 • Det dröjer mer än 2-4 timmar mellan valparna.

 • Tiken har försämrat allmäntillstånd, är mycket trött eller har feber.

 • Tiken har blödning.

liten nyfödd valp tas om hand

I kontakt med veterinären

När du kontaktar veterinär kommer de vilja ha svar på några frågor för att kunna hjälpa till med att ställa diagnos och avgöra vilken behandling som är lämplig:

 • Hur länge har tiken varit dräktig?
 • Vid vilket klockslag startade förlossningsarbetet?
 • Har hon valpat tidigare och har hon haft problem vid tidigare valpningar?

Veterinären undersöker tiken genom att röntga och se hur många valpar som är kvar och om det är någon valp som ligger fel. Veterinären kan också välja att göra en ultraljudsundersökning för att se om valparna är vid liv. Veterinären tar sedan ställning till om tiken ska behandlas med värkstimulerande medel, om det går att vända på en valp i felläge eller om det måste göras ett kejsarsnitt.

Förlösa valpar med kejsarsnitt

Om veterinären tar beslut om kejsarsnitt sövs tiken. Veterinären använder narkosmedel som är skonsamt för valparna. Valparna plockas ut, torkas och masseras och andningen kontrolleras. Veterinären undersöker livmodern och om den är skadad kan det vara lämpligt att ta bort den i samband med kejsarsnittet.

Efter operationen behöver tiken hämta sig efter narkosen. Du får hjälpa till att hålla valparna varma och eventuellt stödmata dem innan hon är redo att ta sig an valparna. Helst bör valparna dia inom 12-24 timmar efter födseln för att få tillgång till den första råmjölken som är väldigt viktig för dem.

Efter ett kejsarsnitt får tiken komma hem med sina valpar och du måste vara uppmärksam på att det inte uppstår några komplikationer som till exempel infektion i såret, blödningar och blodproppar. Om tiken har fullt upp med att pyssla om sina valpar, valparna ökar i vikt som de ska och mest bara äter och sover så är allt som det ska.

Ersätter hundförsäkringen kejsarsnitt?

Tikens veterinärvårdsförsäkring ersätter behandling vid förlossningskomplikationer inklusive kejsarsnitt. När det gäller kejsarsnitt finns det speciella regler för raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg, bostonterrier och chihuahua som säger att försäkringen inte ersätter kejsarsnitt på tikar som får valpar för första gången.
Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte förbyggande undersökningar som exempelvis dräktighetsundersökningar eller ultraljud. Läs mer i våra fullständiga villkor under ”Särskilda villkor”.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar för hund och räkna fram ett pris direkt.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär