Tandsten

När plack förkalkas bildas tandsten. Tandstenen kan bildas ovanför eller i tandköttsfickan. Ju djupare tandstenen sitter desto större risk för att det blir en inflammation i tandköttet. Lättare tandsten kan tas bort genom tandborstning. Kraftigare tandsten måste tas bort hos veterinär. Läs mer om Tandvård hos katt.

Tandköttsinflammation

Tandköttsinflammation (gingivit) orsakas av bakteriebeläggningar i anslutning till tandköttskanten. Tandköttet blir irriterat och rodnat och inflammationen kan slutligen leda till tandlossning. För att bli av med inflammationen måste en veterinär hjälpa till att få bort all plack och tandsten.

Tandlossning

Om inflammationen i tandköttet inte hanteras kan tandköttet börja dra sig tillbaka och tandens rot blottas. Inflammationen sprider sig och till slut löses käkbenet upp och tandroten påverkas. Tanden blir till slut lös. Tandlossning kallas parodontit. Har det gått så långt att kattens tänder angripits av parodontit så finns det inget man kan göra för att rädda tänderna.

veterinär undersöker en katts tänder

TR (FORL)

TR (tooth resorption) är en sjukdom som bryter ner kattens tänder. Tidigare kallade man sjukdomen för FORL. Tyvärr är det här en vanlig tandsjukdom hos katt som inte kan förebyggas med tandborstning. TR beror på att några av kroppens egna celler bryter ned emaljen och det blir hål i tänderna. Man vet dock inte vad som sätter igång denna nedbrytning. Vissa katter får hål i någon enstaka tand medan andra katter får omfattande förändringar på flera tänder. Tänder som är kraftigt påverkade måste dras ut. Har katten en gång behandlats för TR måste man vara uppmärksam eftersom risken är stor att fler tänder kommer att påverkas.

Rotspetsabscess

Om en katt får en fraktur i en tand finns det risk för en bakteriell infektion, rotspetsabscess. Katten kan skada sina tänder om den tuggar på något hårt eller på grund av annat trauma. Rotspetsabscess kan också vara en följd av tandsjukdomen TR eller i vissa fall uppkomma i samband med parodontit. Om man misstänker att katten har en fraktur i en tand så ska man uppsöka veterinär så snart som möjligt. Om en rotfyllning görs i tidigt skede kan infektionen förebyggas.

Rotspetsabscesser är mycket smärtsamma men det kan vara svårt att upptäcka att katten har tandvärk. Några tecken på att katten har tandvärk eller ont i munnen kan vara:

  • Katten slutar bita på leksaker den brukar bita i.
  • Katten undviker torrfoder men äter mjuk mat.
  • Katten saliverar mycket.
  • Katten går undan mer än vanligt och blir retlig.

Om man misstänker att katten har problem med en eller flera tänder bör man kontakta veterinär. I de flesta fall blir behandlingen enklare och mindre kostsam om man kan sätta in åtgärder i ett tidigt skede.

Ersätter kattförsäkringen tandvård?

Att ta bort tandsten är en förebyggande behandling som du som kattägare kan undvika helt eller delvis genom att borsta tänderna på katten. Borttagande av tandsten omfattas inte av kattens försäkring.
Försäkringen ersätter inte heller tandsjukdomar som till exempel tandköttsinflammation, tandlossning eller andra problem relaterade till tandsten. TR/FORL kan ersättas om man har Trippel veterinärvård med upp till 8000 kr per år. En förutsättning är att din katt har haft försäkring före ett års ålder med Trippel Veterinärvårdsförsäkring och att försäkringen har varit oavbruten sedan dess.
Kattförsäkringen omfattar skador på kattens tänder som den fått vid ett olycksfall, det vill säga om den till exempel har bitit i något hårt och fått en fraktur på tanden.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din katt och hitta rätt veterinär som kan hjälpa dig med kattens tänder.

Läs mer
Linnéa Kjellén