Hur smittas katten?

Rävskabb är mycket smittsamt och smittar både via direktkontakt med ett smittat djur och genom indirekt kontakt. En katt kan till exempel smittas från ett träd där en smittad räv har kliat sig. Rävskabbsvalstret kan endast överleva en kortare tid utomhus. Människa kan inte smittas men kan få så kallad skenskabb vilket är utslag orsakade av kvalstrets avföring.

Symtom på rävskabb

Skabbkvalstret lever i hudens översta cellager och gräver gångar för att lägga sina ägg. Det orsakar klåda och andra besvär som utslag, skorpbildning, mjäll och håravfall. Katter smittas sällan av rävskabb, men om de blir smittade får de utslag på nos, ansikte, öron, tassar och svans.

Veterinär kan ställa diagnos genom skrapprov eller blodprov. Vid ett skrapprov kan eventuellt skabbkvalster hittas och vid ett blodprov kan antikroppar påvisas. Antikroppar finns först när katten har haft symtom i 2-3 veckor.

närbild på katt som kliar sig

Behandling av rävskabb

Rävskabb är relativt lätt att behandla. Det finns flera receptbelagda spot-on preparat. Om det finns flera katter och/eller hundar i hushållet måste alla djur behandlas.

Är rävar farliga för katter?

Rävar utgör normalt inget större hot mot katter. Man ska vara försiktig om man bor i ett område där det finns många rävar och om man har en katt som är skadad, har nedsatt rörlighet eller är väldigt ung eller gammal. Det är sällsynt att räven lyckas döda katten, men båda djuren kan få allvarliga skador i ett slagsmål. Om katten får sår finns det en stor risk att de blir infekterade.

Vad ingår i en kattförsäkring?

Läs mer om innehållet i en kattförsäkring och räkna ut ett pris.

Läs mer
Linnéa Kjellén

Granskad av

Ylva Trygger Veterinär