Hur smittas valpsjuka?

Det här är ett virus som kan överleva upp till några veckor i omgivningen. Hundar kan därför smittas av viruset utan att träffa en sjuk hund. Viruset kan också spridas av hundar som själva inte är sjuka. Hunden smittas lätt vid kontakt med en sjuk hund eller genom händer, matskålar m.m. CDV kan även spridas till andra djurslag. Ovaccinerade hundar utgör därför en smittrisk för både andra hundar och ett antal andra djur.

Symptom valpsjuka

Hos vuxna hundar leder en infektion med valpsjukevirus oftast till milda symtom, till exempel en övergående hosta och feber. I andra fall kan sjukdomsförloppet vara mycket allvarligt. Risken för allvarlig sjukdom är större hos unga hundar.

Valpsjukeinfektionen leder i typiska sjukdomsfall till en allvarlig lunginfektion med hög feber. Hundens får tung andning och ett kraftigt påverkat allmäntillstånd. Det rinner tjock, varliknande vätska från nos och ögon. I en del fall börjar hunden också kräkas och/eller får diarré efter en tid. Dräktiga tikar kan förlora sina valpar i missfall eller så föds valparna svaga och det är sällan de överlever.

Infekterade hundar kan också drabbas av allvarliga hjärnskador som gör det omöjligt för hunden att leva vidare. Dessa besvär kan uppkomma flera veckor eller månader efter det att hunden blivit infekterad. Unga valpar kan få bestående smärtsamma tandskador.

liten söt hund ligger på golvet

Behandling av valpsjuka

Valpsjuka är obotlig och prognosen mycket dålig. De djur som drabbas kan ges understödjande behandling. Det kan vara dropp, smärtlindring, medel mot kräkning eller antibiotika mot bakterieinfektioner. Det är viktigt att göra vad man kan för att minimera smittspridning, till exempel isolera djuret och var noga med god hygien.

Vaccin mot det virus som orsakar valpsjuka bör ges till samtliga hundar. Det ingår i den grundvaccination som man ger till valpar vid 8 och 12 veckors ålder. Är hunden korrekt vaccinerad har den ett bra skydd mot smitta. Det är svårast att ge ett skydd till de valpar som är under tre månader, men en vaccinerad tik ger dem ett visst skydd de första veckorna.

Läs mer om vaccination av hund.

Allt om hundvalpar

Här hittar du rolig och nyttig information om valpar.

Läs mer
Linnéa Kjellén