Hur smittar parvovirus?

Viruset sprids från hund till hund genom direkt eller indirekt kontakt med avföring. Det är väldigt smittsamt och infekterade hundar sprider smittan redan innan de visar symptom. Vissa hundar visar inte ens några symptom. Parvoviruset kan dessutom överleva i upp till flera år i skog och mark och smitta nya hundar.

Symptom hundpest

Typiska symptom hos en hund infekterad med parvovirus är intensiva kräkningar och diarré. Hunden blir trött, tappar aptiten och kan få feber. Viruset kan leda till en mycket allvarlig infektion som blir livshotande främst för valpar och unga hundar. Valpar är särskilt känsliga mot smitta, de kan drabbas av lung- eller hjärtsvikt. Symptomen visar sig oftast inom några dagar från det att hunden har infekterats. Många hundar visar dock inga symptom alls.

Diarrén kan leda till en kraftig vätskeförlust som i sin tur leder till rubbningar i blodcirkulation och blodsalter. Det kan bli väldigt allvarligt.

Valpar som föds av en vaccinerad tik har ett indirekt skydd under de första veckorna. Om man sedan vaccinerar valpen vid 7-8 veckors ålder har de större chanser att klara sig utan smitta. Valpar födda av en tik som inte är vaccinerad, som drabbas av viruset innan de är två månader gamla, kan oväntat dö flera månader senare på grund av skador på hjärtat.ledsen hund labrador ligger på marken

Behandling vid hundpest

Om hunden bara blir milt påverkad av sjukdomen, vilket även vaccinerade hundar kan bli, så blir de ofta bra med några dagars vila och skonsam kost.

En hund som får en mer allvarlig infektion kan behöva understödjande behandling med dropp. Hunden kan snabbt bli så dålig att den avlider, men de flesta hundar överlever med hjälp av veterinärvård.

Vid en misstänkt parvosmitta är det mycket viktigt att upprätthålla strikta hygienrutiner för att minimera risken att fler smittas. Hunden får inte vistas bland andra hundar och all avföring måste plockas upp.

Läs mer om vaccination av hund.

2288 Djurens vårdguide

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för din hund. Tjänsten är öppen alla vardagar 8-20 och samtalen ingår i din försäkring.

Läs mer
Linnéa Kjellén