Symptom på urinvägsinfektion hos hund

Ett vanligt symptom på urinvägsinfektion hos hunden är att den kissar ofta. Det kan vara smärtsamt för hunden att kissa och det kommer bara små skvättar. Ibland är urinen blandad med blod. Hunden kan också ha nedsatt allmäntillstånd och feber. Andra tecken som hunden kan visa är att den har sämre aptit och visar smärta från buken.

Urinvägsinfektion är i sig inte farligt för hunden men kan vara smärtsamt och obehagligt. I värsta fall kan infektionen sprida sig till njurarna vilket kan leda till mer allvarlig sjukdom.

Urinvägsinfektion är vanligare hos tikar än hos hanhundar.

När du misstänker att din hund har urinvägsinfektion ska du kontakta veterinär. Börja med att kontakta 2288 Djurens vårdguide så kan de hjälpa dig att hitta en lämplig veterinär i ditt närområde.

söt corgi vilar på en matta

Behandling vid urinvägsinfektion hos hund

För att fastställa att det är urinvägsinfektion tar veterinären ett urinprov som analyseras. Veterinären gör sedan en odling på urinen för att se om det finns bakterier i urinen som kan orsaka symptomen.  Ofta, men inte alltid, är det aktuellt att behandla med antibiotika och då är det viktigt att hunden får rätt sorts antibiotika vilket svaret på urinodlingen ger information om. Urinvägsinfektionen behandlas utöver antibiotika med smärtstillande och antiinflammatorisk medicin.

Ibland väljer man att göra ett ultraljud av urinblåsan och njurar för att utesluta att det inte finns någon annan sjukdom som orsakar urinvägsinfektionen eller utesluta att infektionen har tagit sig högre upp i urinorganen. Vid den undersökningen kan man se så att det inte är några förändringar eller missbildningar i urinvägarna. Ibland kompletteras undersökningen med röntgen av bukhålan. Vid den undersökningen kan veterinären se om det finns urinsten i njurar, urinledare eller urinblåsa.

I många fall finns det en underliggande orsak till att hunden får urinvägsinfektion. Det kan till exempel vara diabetes, nedsatt njurfunktion, tumörer i urinvägarna eller en rubbning av den normala bakteriefloran i urinvägarna.

Ersätter djurförsäkringen behandling vid urinvägsinfektion?

Veterinärvårdsförsäkringen för din hund ersätter undersökning, vård och behandling vid urinvägsinfektion. Om du har en Dubbel eller Trippel veterinärvård ersätts också eventuell medicin som veterinären skriver ut på recept.
Försäkringen ersätter inte medicinskt foder eller annat foder rekommenderat av veterinär. Läs mer i våra fullständiga villkor.

Förebygga urinvägsinfektion hos hund

Ju längre tid urinen befinner sig i hundens urinblåsa, desto större risk finns det för bakterietillväxt. Ett enkelt sätt att förebygga urinvägsinfektion är att rasta hunden så tidigt som möjligt på morgonen och sent på kvällen.

Hunden ska alltid ha tillgång till friskt vatten och som hundägare får man på de sätt man kan säkerställa att hunden dricker ordentligt.

Det finns de som testar olika huskurer för att hjälpa hunden men utöver att säkerställa att hunden dricker ska olika typer av tillskott undvikas innan man har rådfrågat en veterinär.

Vad ingår i en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om vår veterinärvårdsförsäkring för hund.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert

Granskad av

Erica G Herlofson Veterinär