Varför får hundar osteokondros?

Osteokondros beror på en onormal benbildning i området under ledytan. Sjukdomen drabbar mest storvuxna raser, men ibland medelstora raser.

De exakta orsakerna är delvis okända men flera faktorer samverkar. Fodrets mängd och sammansättning, hormonpåverkan och att sjukdomen har ärftlig bakgrund är exempel på faktorer som påverkar uppkomsten av osteokondros. Överutfodring kan orsaka skelettrubbningar även om fodret har rätt sammansättning av näringsämnen, mineraler och vitaminer. Hanhundar drabbas oftare än tikar. Valpar som växer fortare och är tyngre än genomsnittsvalpen vid samma ålder drabbas oftare. Det finns en ärftlig faktor som påverkar uppkomst av osteokondros. Det har ännu inte gått att fastställa hur stor den ärftliga faktorn är, men det verkar som om arvet har större betydelse för hanhundar än för tikar.

Hur påverkar osteokondros hundens leder?

Vid den sjukliga benbildningen som leder till osteokondros sker inte förkalkningen av brosket på ett normalt sätt. Exakt hur och vad som sker är inte känt, men undersökningar tyder på att vissa av de broskceller som finns i tillväxtzonen i leden inte utvecklats ordentligt. Följden blir att broskskivan i området blir tjockare och de onormala broskcellerna på djupet dör. Små sprickor uppstår lätt i området på grund av det tryck som uppstår när hunden belastar benet. Dessa sprickor kan förstoras så att en hel broskskiva lossnar. Det är vanligt att broskskivan inte lossnar helt utan sitter fast på ena kanten.

De vanligaste lederna som drabbas av osteokondros är bogled, armbågsled, knäled och hasled. Röntgen kan användas för att ställa diagnos, men många gånger ställs diagnosen lättast med artroskopi eftersom det då även går att få en uppfattning om skadans omfattning.

svart labrador utomhus vänd mot kameran

Hur behandlas en hund med osteokondros?

Behandlingen vid ostekondros varierar beroende på vilken led som är drabbad, hur gammal hunden är när skadan upptäcks, hur kraftiga symtom sjukdomen ger och vilken prognos som olika behandlingsalternativ kan tänkas ge.

I lindriga fall eller om djurägaren kommer med hunden i ett mycket tidigt sjukdomsskede kan det vara svårt att ställa en säker diagnos. Det beror bland annat på att det inte hunnit uppkomma några sprickor i brosket eller att en broskbit lossnat. Då går det att prova så kallad konservativ behandling. Motionen minskas och inflammationsdämpande medicin sätts in. Hunden kommer på återbesök efter några veckor för uppföljande undersökning.

Om broskbiten rör sig fritt omkring i ledhålan kan den orsaka mer eller mindre kraftiga symtom i form av hälta. Om hunden är mycket halt är en operation det bästa behandlingsalternativet.

Det vanligaste är att broskbiten fortfarande sitter fast i ledytan och orsakar hunden besvär. Då är det bäst att operera bort den lösa biten.

Ersätter hundförsäkringen behandling av osteokondros?

Veterinärvårdsförsäkringen för hunden ersätter undersökning, vård och behandling av osteokondros om hunden har varit oavbrutet försäkrad före fyra månaders ålder. Det är viktigt att teckna en försäkring för hunden direkt när man hämtar den hos uppfödaren, samt se till att försäkringen inte avbryts av någon anledning.
I Dubbel och Trippel Veterinärvårdsförsäkring ersätts även rehabilitering av osteokondrosen. Läs mer i våra fullständiga villkor under ”Led- och skelettsjukdomar” och under ”Rehabilitering”.

Prognos efter behandling

Prognosen varierar beroende på vilken behandling som satts in, vilket led som är drabbad, hur gammal hunden är och om det är stor tung ras eller en mindre lättare.

De hundar som måste opereras för att bli bra bör opereras snarast möjligt, Prognosen blir sämre ju längre tid hunden gått med skadan. Om hunden går länge med ostokondros blir det en inflammation i leden och en artros att utvecklas. Artrosen kan inte åtgärdas med hjälp av en operation. Ju äldre hunden är desto mer sällan väljer veterinären att operera hunden.

Rehabilitering för hund

Vi har samlat nyttig information om rehabilitering för hund.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär