Proteiner

Proteiner är uppbyggda av mindre enheter, så kallade aminosyror. Det finns 22 aminosyror och några måste tillföras med hundens föda. Dessa kallas essentiella, det vill säga livsnödvändiga. Protein behövs för kroppens tillväxt och för det livslånga underhållet av vävnaderna. Cellerna i olika organ och vävnader byts ständigt ut mot nya och till denna nybildning behövs protein.

Proteinets biologiska värde är ett mått på proteinets kvalitet. Kroppen måste kunna bryta ner proteinet och ta upp aminosyrorna för att det biologiska värdet ska räknas som högt. Även proteinets innehåll av de livsnödvändiga aminosyrorna påverkar proteinets biologiska värde.

 

Kolhydrater

Kolhydraterna bygger upp det mesta av jordens organiska material. Det finns snabba och långsamma kolhydrater. De snabba kolhydraterna finns som enklare sockerarter och stärkelse i till exempel bröd och potatis. De kan lätt tas upp av kroppen och ger upphov till en snabb ökning av blodsockerhalten. Långsamma kolhydrater ger en långsammare stegring av blodsockerhalten.

Kolhydrater kallas smältbara om de kan tas upp och utnyttjas av kroppen. Fibrer är exempel på osmältbara kolhydrater. Fibrer har bland annat goda effekter på tarmfunktionen och kan hjälpa vid diarré och förstoppning.

valp ligger på golvet och äter torrfoder

Fett

Fett är kroppens viktigaste energikälla. Fett ger mer än dubbelt så mycket energi per gram jämfört med både kolhydrat och protein. Energi lagras i kroppen som fett.

Fett består av mindre enheter, så kallade fettsyror. Det finns både mättade och omättade fettsyror och det finns cirka tio essentiella fettsyror, det vill säga livsnödvändiga.

Fett har stor betydelse för fodrets smaklighet. Det är även viktigt för en normal mag– och tarmfunktion. Fett kan härskna och fetthalten påverkar fodrets hållbarhet.

Magproblem hos hund

Läs mer om olika magproblem hos hund och vad du kan göra för att hjälpa hunden.

Läs mer

Vitaminer

Vitaminer finns i två grupper: vattenlösliga och fettlösliga. De fettlösliga vitaminerna är A, D, E och K–vitamin och de vattenlösliga är C–vitamin och B–vitaminerna.

De vattenlösliga vitaminerna kan bara i liten utsträckning lagras i kroppen. Det gör att kroppen måste få en regelbunden tillförsel av dessa vitaminer. Vid vätskebrist, till exempel på grund av diarré eller när njurarna utsöndrar för stora mängder urin, kan kroppen drabbas av brist på vattenlösliga vitaminer. Ett överskott av vattenlösliga vitaminer kommer hunden inte ha någon nytta av utan de kommer att kissas ut.

De fettlösliga vitaminerna lagras i kroppen och ett välfyllt förråd kan räcka i flera månader. Det innebär att det är skadligt för hunden om den får för mycket tillskott av dessa vitaminer.

 

Mineraler

Mineraler har stor betydelse för hundens livsfunktioner. De uppdelas i två grupper. Den ena gruppen, där bland annat kalcium, fosfor, natrium, kalium och magnesium ingår, behöver kroppen relativt mycket av och behovet räknas i milligram. Den andra gruppen, där bland annat järn, koppar, zink och jod ingår, behöver kroppen endast i mycket små mängder och behovet räknas i mikrogram.

Både en brist på mineraler och ett överskott av mineraler kan orsaka sjukdom och skada kroppen.

 

Hundens vätskebehov

Hunden behöver cirka 40-50 ml vatten per kilo kroppsvikt och dygn. Hur mycket en hund dricker beror på flera olika saker, bland annat hur mycket den rör sig, hur varmt det är där hunden vistas och vilket foder hunden äter. Färskt kött och burkmat innehåller cirka 75% vätska, medan torrfoder endast innehåller omkring 8%.

Läs mer om att välja foder till hunden.

Kräkningar och diarré hos hund

Att hunden kräks eller har diarré är en av de vanligaste anledningarna till att man uppsöker veterinär. Läs mer om problem som kan uppstå och vad du själv kan göra för att hjälpa hunden.

Läs mer
Ylva Trygger Veterinär