Att omplacera sin katt

De föreningar och personer som hjälper katter att hitta nya hem försöker göra vad de kan för att göra en bra matchning med den nya familjen. Som kattägare är det viktigt att beskriva så mycket man kan om katten och dess nuvarande situation så att en ny familj får möjlighet att skapa bra förutsättningar för katten. Man ska vara uppriktig med anledningen till att katten behöver ett nytt hem. Oavsett om man omplacerar katten privat eller tar hjälp av en organisation ska katten vara ID-märkt, vaccinerad och veterinärbesiktigad. Man vill också veta om det finns en kattförsäkring.

 

Jourhem eller katthem

Om möjligheten finns är det bästa för katten att få bo kvar i sitt nuvarande hem tills omplaceringen är klar. Katter är beroende av sitt revir och är fäst vid en plats på ett helt annat sätt än till exempel hundar. Om det är ett akut läge kan det vara ett alternativ att låta katten bo hos någon annan som den känner sig trygg med eller i ett jourhem. Man vill undvika att katten flyttas runt mellan många olika platser.

Att flyttas till ett katthem kan upplevas väldigt stressande för katten. Till katthemmen kommer oftast de katter som har omhändertagits av olika anledningar. Till exempel de upphittade katter som av någon anledning saknar en ägare eller katter som tagits om hand i ett djurskyddsärende.

svartvit katt myser med sin husse

Att köpa en omplaceringskatt

När man har bestämt sig för att adoptera en katt som söker ett nytt hem finns det några viktiga saker att tänka på:

  • Man bör ta reda på så mycket information som möjligt om kattens bakgrund så man kan hjälpa katten att känna sig trygg i det nya hemmet. Man ska också se till att få viktiga dokument som t.ex. veterinärintyg och vaccinationsintyg. Man bör också skriva ett köpeavtal mellan säljare och köpare.
  • Ofta finns det möjlighet att hälsa på katten flera gånger innan man tar sitt beslut. Då kan man lära känna katten lite innan den flyttar hem till familjen.
  • Det är en stor omställning för katten att flytta till ett nytt hem så det gäller att ha tålamod och ge katten tid. Den behöver vänja sig vid den nya miljön och alla familjemedlemmar i sin egen takt. Respektera om katten vill vara i fred.
  • Har man redan en katt i familjen får man räkna med att lägga tid på att introducera den nya katten för den gamla katten. Läs mer om att skaffa en katt till.

Adoptera katt

Läs mer om att adoptera en katt från ett katthem eller en katthjälpsförening.

Läs mer
Linnéa Kjellén