Täcker min hundförsäkring ansvarsskador?

Ansvarsskydd, eller ansvarsförsäkring, skyddar dig som försäkringstagare vid skadeståndskrav från en motpart i samband med en skada eller en olycka. Det omfattas inte av djurförsäkringen.

Försäkringen för din hund eller katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

För skador som hunden orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta därför det försäkringsbolag som har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.