Hundförsäkring

 • Vad en hundförsäkring kostar beror på bland annat på hundras, hundens kön, hundens ålder och var i landet du bor. Läs mer om Vad kostar en hundförsäkring hos Trygg-Hansa.

  Veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning. Priset på hundförsäkringen påverkas också av vilken självrisk du väljer. 

  Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Räkna ut ditt pris och teckna din hundförsäkring.

 • Veterinärvårdskostnader är höga. Djurens sjukvård är inte subventionerad på samma sätt som för oss människor. Om olyckan är framme kan ett besök hos veterinären bli dyrt. För att inte behöva stå för hela kostnaden själv är det bra att ha en hundförsäkring.

 • Väljer du en lite högre självrisk för ditt djur så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom. Du kan välja mellan olika fasta och rörliga självrisker hos oss. Läs mer om självrisk.

  Exakt hur mycket priset påverkas kan du jämföra när du räknar fram ett pris på hundförsäkringen eller så hjälper vi dig att räkna. Ring oss gärna på 060-66 30 30.

  Den självrisk du väljer när du tecknar försäkringen går att ändra senare om du skulle vilja det, men tänk på att om något redan inträffat tillämpas den självrisk som gäller vid tidpunkten för sjukdomen/olycksfallet.

 • Ansvarsskydd, eller ansvarsförsäkring, skyddar dig som försäkringstagare vid skadeståndskrav från en motpart i samband med en skada eller en olycka. Det omfattas inte av djurförsäkringen.

  Försäkringen för din hund eller katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

  För skador som hunden orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta därför det försäkringsbolag som har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

 • En äldre hund behöver i regel besöka veterinär oftare än en ung hund. Man kanske inte genomför några större komplicerade operationer på en gammal hund men även en liten skada kan bli kostsam.
  Man kan teckna en veterinärvårdsförsäkring för en hund som är upp till sju år gammal hos Moderna Djurförsäkringar. Hunden behåller ersättningsbeloppen för veterinärvård hela livet.

  Livförsäkringen upphör att gälla när hunden fyllt 10 år. För några få hundraser upphör den när hunden fyllt 8 år. Läs mer i fullständiga villkoren.

 • Hundförsäkringen gäller i hela världen under förutsättning att du kan återföra din hund till Sverige enligt de regler som Svenska Jordbruksverket har satt upp. Utanför Sverige gäller försäkringen max i ett år räknat från avresedagen.

  Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.

 • Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symptom eller annars varit känd. Sjukdomen eller defekten har inte kunnat upptäckas vid besiktning av valpen. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ.

  Uppfödaren/säljaren av valpen kan enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från valpens leveransdag.

  Om det inte finns en dolda fel försäkring för hunden hos uppfödaren kan du få ersättning från hundens veterinärvårdsförsäkring med omfattning Dubbel eller Trippel. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen.

  Tandsjukdomar som till exempel karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen. De flesta av dessa bekymmer kan man förebygga med god tandvård för hund.

  Borttagande av kvarsittande mjölktänder ersätts under hundens första levnadsår om du har Trippel veterinärvård. En senare korrigering av bettet kan ersättas även från Enkel och Dubbel veterinärvård om hunden tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.

 • Ja, om du är fodervärd till en hund kan du teckna en försäkring för hunden. När du har ingått avtal med Moderna Djurförsäkringar är det du som är försäkringstagare.
  För att information eller ersättning ska lämnas till annan person än försäkringstagaren, till exempel till ägaren av hunden, krävs en fullmakt från dig som försäkringstagare.

  Vill du teckna livförsäkring för hunden ska det framgå i ett fodervärdsavtal att du har rätt att teckna livförsäkring.

 • Det finns flera anledningar till att din försäkringspremie har ökat. Några faktorer som kan påverka är att din hund har blivit äldre, att du har flyttat till en annan bostadsort under året eller att hundrasen som din hund tillhör är mer drabbad av skador.
  Utöver det så gör vi generella justeringar för att möta de ökade kostnader som finns i veterinärvårdsbranschen och kostnadsutvecklingen i samhället i stort.

 • Det finns olika anledningar till att man vill avsluta sin hundförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig med uppsägning av försäkringen.