Läs mer om att bli hunduppfödare:

Djurskyddslagen – för alla djurägare

Alla hundägare, oavsett om man håller på med hunduppfödning eller inte, ska följa de lagar som gäller för att äga och sköta om hundar generellt. I djurskyddslagen framgår till exempel att man som hundägare ska göra vad man kan för att hunden ska behandlas på ett bra sätt och man ska skydda den från sjukdom eller lidande.

I djurskyddslagen står också ”Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman.”

 

Föreskrifter förtydligar djurskyddslagen

I jordbruksverkets föreskrifter framgår det mer i detalj hur man ska göra för att följa djurskyddslagen. I jordbruksverkets regler kan man läsa allt från vilket utrymme hundar behöver till hur man ska tillfredsställa hundens olika behov.

Det finns ett kapitel som handlar om avel och där betonas bland annat att tiken och hanhunden som används vid en parning ska vara i god form både fysiskt och psykiskt. Det står också att föräldradjuren ska vara lämpliga att användas i avel sett till anatomi, fysiologi och beteende. Man får inte avla på hundar där det finns en risk att föräldradjuren eller avkomman påverkas negativt.


Tillstånd från Länsstyrelsen

Om du har fler än 10 hundar eller föder upp tre eller fler kullar per år behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. All ekonomisk verksamhet med hundar och all verksamhet i större skala måste ha tillstånd.

När man ansöker om tillstånd kontrollerar de att man är lämplig att driva verksamheten och att alla utrymmen är godkända utifrån de djurskyddskrav som finns. Att ansöka om tillstånd kostar ingenting, men om man får en anmärkning vid en första kontroll får man betala för en uppföljande kontroll.

tik golden retriever med två valpar

Svenska kennelklubbens regler

Som hunduppfödare måste man inte vara ansluten till Svenska kennelklubben (SKK), men majoriteten av seriösa hunduppfödare i Sverige är medlemmar. SKK utbildar och stöttar uppfödare för att främja en sund avel och skapa bra förutsättningar både för uppfödaren, valpköparen och hundarna.

SKKs regler är ibland ännu striktare än det som står i djurskyddslagen eller jordbruksverkets föreskrifter. SKK har också en tydlig policy om hundavel. Tillsammans med specialklubbar för olika hundraser ansvarar SKK för att bygga upp nya hundraser eller bygga upp en population av hundraser som redan finns i andra länder. De ansvarar också för att vårda och utveckla hundraser långsiktigt för att få så friska och sunda hundar som möjligt. De arbetar till exempel med många olika hälsoprogram som syftar till att minimera risken att man avlar på djur med genetiska sjukdomar eller defekter.

Även om man inte är ansluten till SKK kan man ta hjälp av deras information och de har också några avtal som finns tillgängliga för alla. Läs mer hos Svenska kennelklubben.


Konsumentköplagen och dolda fel

En sista viktig lag man måste känna till är Konsumentköplagen. När man som uppfödare säljer en valp till en valpköpare omfattas man av den lagen och den säger bland annat att man som säljare är ansvarig för så kallade dolda fel. I den här lagen framgår också köparens rätt till reklamation.

Läs mer om köpeavtal.

Läs mer om dolda fel.

Vad kostar en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar för uppfödare.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert