Läs mer om att bli hunduppfödare:

Försäkring för veterinärvård

Veterinärvårdsförsäkring tecknar man för en enskild hund eller för en grupp av hundar. Den här försäkringen omfattar kostnader man har hos veterinären när hunden blir sjuk eller skadad. Veterinärvårdsbesök som man gör i förebyggande syfte, som t ex valpbesiktning eller vaccinering täcks inte av försäkringen.

Man ska se till att ha en veterinärvårdsförsäkring för sin tik som också täcker sådant som har med dräktighet och förlossning att göra. Det kan dyka upp komplikationer vid förlossningen och det kan också bli aktuellt med kejsarsnitt. Vid förlossningskomplikationer och kejsarsnitt finns ofta särskilda villkor i försäkringen. Det kan till exempel vara särskilda regler för vissa hundraser, hur många kejsarsnitt man får ersättning för, eventuellt en högre självrisk och karenstid.

Det är viktigt att teckna en försäkring i god tid. Tiken bör ha en korrekt försäkring redan innan parning. Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Se vår uppfödarförsäkring här >>

Livförsäkring och förlorad avelsförmåga

Har man en tik eller hanhund som används i avel är det bra med en livförsäkring för hunden. Livförsäkringen baseras på hundens marknadsvärde, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en motsvarig hund. Livförsäkringen ger framför allt ersättning om hunden dör eller om hunden på grund av sjukdom eller olycksfall måste avlivas.

Livförsäkringen gäller också om hunden har förlorat sin avelsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall. För att få ersättning av försäkringen måste man kunna visa att tiken eller hanhunden har haft möjlighet att få frisk avkomma. Det finns också regler om hur gammal hunden får vara vid parning, hur många kullar en tik får ha fött fram med mera.

Livförsäkringen omfattar dock inte hund som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl. Sådana skäl kan till exempel vara en ärftlig sjukdom eller defekt som man upptäcker vid en dna-analys.  

valp jack russell bär på en toapappersrulle

Försäkring till valp och dolda fel-försäkring

Nästa försäkring som man måste ordna är för valpkullen. Som uppfödare tecknar man en kullförsäkring för valparna som omfattar både veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring. Kullförsäkringen hos Moderna djurförsäkringar gäller från det att valparna är fyra veckor gamla fram till dess att valparna flyttar till ett nytt hem. Från den dagen valpen lämnar uppfödaren måste valpköparen ordna en egen försäkring.

Vår kullförsäkring innehåller också en dolda fel-försäkring. När man säljer en valp till en privatperson omfattas köpet av konsumentköplagen och man har som uppfödare ansvar för dolda fel hos valpen i upp till tre år efter köpet. Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen och leveransen av valpen, men som inte har visat symtom eller kunnat upptäckas. Exempel på dolda fel är till exempel dövhet eller missbildningar på inre organ.

Vad kostar en hundförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om våra försäkringar för uppfödare.

Läs mer
Linnéa Kjellén Hundens och kattens försäkringsexpert