Veterinärkostnader varierar på olika kliniker

Många kliniker tar olika mycket betalt för samma typ av behandling. Man kan spara hundralappar eller till och med tusenlappar genom att ringa runt till olika kliniker för att få kostnadsförslag innan man bokar sitt veterinärbesök. Är det akut ska man givetvis ta sig till närmsta veterinär så snart som möjligt.

Det kan också vara så att kliniken man åker till inte har den personal eller utrustning på plats för att göra den mest effektiva behandlingen. Ett bra sätt att få hjälp att välja en lämplig veterinärklinik är att få rådgivning av 2288 Djurens vårdguide. De kan hjälpa till att avgöra hur akut det är att besöka en veterinär och guida dig som djurägare att hitta en klinik som ligger relativt nära och som har rätt förutsättningar för att kunna hjälpa djuret. Läs mer om att välja veterinär.

Kan man påverka veterinärkostnader?

Förutom att välja rätt klinik kan man som djurägare vara delaktig i vilka undersökningar och vilken behandling som planeras. Våga fråga veterinären om hur de planerar att undersöka och behandla din hund eller katt. Är alla undersökningar och provtagningar nödvändiga – och vad kommer hela behandlingen att kosta? Ibland finns alternativ som ger samma resultat men inte kostar riktigt lika mycket. Som djurägare ska man givetvis lita på veterinärens kompetens och erfarenhet, men genom att vara delaktig kan man få förståelse för vad det är som kostar mycket.

Fast och Rörlig självrisk på veterinärvårdsförsäkringen

Har man en veterinärvårdsförsäkring på sin hund eller katt kommer man att få hjälp med ersättning för de flesta veterinärbesök som görs på grund av att djuret blir sjuk eller skadat. Eftersom man har en självrisk på försäkringen står man alltid för en del av kostnaden själv. Den fasta självrisken betalar man bara en gång per period om 180 dagar (hos Moderna Djurförsäkringar), men den rörliga självrisken betalar man för varje veterinärbesök. Om man har en rörlig självrisk på 25% kommer man alltså stå för minst en fjärdedel av kostnaden själv. För varje extra tusenlapp som vården kostar betalar man ytterligare 250 kr.

katt hos veterinären

Veterinärbesök som inte ersätts av försäkringen

Det finns veterinärbesök som inte omfattas av försäkringen. Det är till exempel förebyggande behandling som vaccination, få utskrivet fästingmedel eller p-piller eller kastrera hunden eller katten. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte heller hälsokontroller eller borttagande av tandsten. Här är några exempel på vad de här besöken kan kosta:

  • Vaccination hund: ca 500 kr (beroende på hur många och vilka vaccin som används)
  • Vaccination katt: ca 500 kr
  • Kastrera tik: ca 6000 – 8000 kr
  • Kastrera hanhund: ca 5000 kr
  • Kastrera honkatt: ca 1500 kr
  • Kastrera hankatt: ca 800 kr

Vad kostar en djurförsäkring?

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa. Läs mer om veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring för hund eller katt

Läs mer
Linnéa Kjellén