Hur farligt är det att hunden äter sten?

Får hunden i sig stenar så kan det bli stora problem som till och med kan vara livsfarliga. Mindre stenar kommer oftast ut den naturliga vägen, men större stenar kan fastna i tunntarmen, med stor risk för vävnadsdöd och dyrbara operationer. Vassa krosstenar kan perforera magsäcken eller tarmväggen. Stenar kan även ansamlas i magsäcken, vilket kan hindra en normal transport av födan vidare till tjocktarmen. 

Ett annat stort problem med hundar som gärna äter på stenar är att tänderna snabbt blir nedslitna. Det kan orsaka smärta och lidande, samt dyra tandvårdskostnader.

Slukar hunden till exempel ekollon eller andra oätliga växter är risken stor för förgiftning. Har hunden kraftiga tänder och käkar kan plastsaker snabbt hamna i magen. Plastbitar kan svälla i den sura magsaften och fastna i magsäck eller tarmar.

hund spaniel nosar på grus

Vad kan jag göra för att stoppa hunden från att äta stenar eller andra otillåtna saker?

  1. Se till att hunden inte får en möjlighet att plocka upp stenar eller vad det nu är som kan vara olämpligt. Det kan räcka med att ha hunden i koppel hela tiden vid promenader. I svåra fall räcker inte bara ett koppel. Då är det bara att sätta på en munkorg som är så utformad att föremålen inte kan komma in.

  2. Träna hunden att inte ta upp en sten som den vill ha. Det gäller att bryta av beteendet, med hjälp av belöningar, godis, uppmuntrande klappar eller ord.

  3. Kontrollera hos en veterinär att hunden är frisk och inte har någon bristsjukdom. En nedsatt förmåga hos hundens bukspottkörtel kan ge ständig hunger och en vilja att äta på allt.

  4. Ge hunden en allsidig kost med de vitaminer och mineraler som den behöver. I ett bra hundfoder ska det finnas vitaminer och mineraler i tillräcklig mängd, men består kosten till stor del av hemkokt mat eller matrester så måste det tillföras mer vitaminer och mineraler. Hör med veterinär eller fackhandeln vad som är lämpligt för din hund.

Läs mer om saker hundar inte får äta.

Djurens vårdguide

När du behöver vårdrådgivning för din hund - ring 90228. Djurens vårdguide har öppet vardagar 8-20.

Läs mer
Gunnar Lindgren