16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  1. Hem
  2. Blogg
  3. Hälsa
  4. Min hund äter sten

Hur farligt är det att hunden äter sten?

Får hunden i sig stenar så kan det bli stora problem som till och med kan vara livsfarliga. Slukar hunden till exempel ekollon eller andra oätliga växter, kottar och nötter är risken stor för förgiftning. Har hunden kraftiga tänder och käkar kan plastsaker snabbt hamna i magen. Mindre stenar kommer oftast ut den naturliga vägen, men större stenar kan fastna i tunntarmen, med stor risk förvävnadsdöd och dyrbara operationer. Vassa krosstenar kan perforera magsäcken eller tarmväggen. Plastsaker sväller ofta mycket i den sura magsaften.

Stenar kan även ansamlas i magsäcken, vilket kan hindra en normal transport av födan vidare till tjocktarmen. Det finns exempel på hundar som samlar ihop betydande mängd med stenar i magen. Ett exempel var en drever som ägaren tyckte började bli tjock och hunden gav ifrån sig ett rasslande ljud när den gick! Röntgen av magsäcken gav svaret och då avslöjades att där fanns det över ett kilo med stenar!

Ett annat stort problem med hundar som gärna äter på stenar är att tänderna snabbt blir nedslitna. Det kan orsaka smärta och lidande, samt dyra tandvårdskostnader.

hund spaniel nosar på grus

Vad kan jag göra för att stoppa hunden från att äta stenar eller andra otillåtna saker?

  1. Se till att hunden inte får en möjlighet att plocka upp stenar eller vad det nu är som kan vara olämpligt. Det kan räcka med att ha hunden i koppel hela tiden vid promenader. I svåra fall räcker inte bara ett koppel. Då är det bara att sätta på en munkorg som är så utformad att föremålen inte kan komma in.

  2. Träna hunden att inte ta upp en sten som den vill ha. Det gäller att bryta av beteendet, med hjälp av belöningar, godis, uppmuntrande klappar eller ord.

  3. Kontrollera hos en veterinär att hunden är frisk och inte har någon bristsjukdom. En nedsatt förmåga hos hundens bukspottkörtel kan ge ständig hunger och en vilja att äta på allt.

  4. Ge hunden en allsidig kost med de vitaminer och mineraler som den behöver. I ett bra hundfoder ska det finnas vitaminer och mineraler i tillräcklig mängd, men består kosten till stor del av hemkokt mat eller matrester så måste det tillföras mer vitaminer och mineraler. Hör med veterinär eller fackhandeln vad som är lämpligt för din hund.

Läs mer om saker hundar inte får äta.

Gunnar Lindgren