Vad händer om djuret förlorar avelsförmågan?

Livförsäkring ger ersättning om hunden eller katten till följd av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorat sin avelsförmåga. Djuret ska bevisligen ha haft förmågan att fortplanta sig tidigare.
Läs mer om detta i våra fullständiga villkor.