Uppfödarförsäkring

 • Livförsäkring ger ersättning om hunden eller katten till följd av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorat sin avelsförmåga. Djuret ska bevisligen ha haft förmågan att fortplanta sig tidigare.
  Läs mer om detta i våra fullständiga villkor.

 • Nej, försäkringen omfattar inte hund eller katt som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl.

  Avelhygieniska skäl kallar man sådana skäl som gör att det inte är lämpligt att avla på en särskild individ. Det kan till exempel vara att hunden/katten har en ärftlig sjukdom eller defekt eller att det finns en ökad risk för nedärvning av sjukdomen eller defekten. Hunden/katten har förmågan att fortplanta sig men det är inte lämpligt att avla på den.

 • Köparen av en valp eller kattunge ska teckna en försäkring direkt när de tar emot valpen/kattungen.
  Uppfödaren har en kullförsäkring som gäller för veterinärvård fram till att djuret levererats till den nya ägaren.

 • Föder man upp hundar eller katter räknas man normalt som näringsidkare. När man som näringsidkare säljer en valp eller kattunge till en privatperson omfattas man av Konsumentköplagen. Lagen skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

  Valpens/kattungens veterinärvårdsförsäkring gäller inte i första hand för dolda fel eftersom de funnits där när försäkringen tecknades. Däremot kan uppfödaren teckna en dolda fel-försäkring för de valpar eller kattungar som säljs. Säljaren av en valp/kattunge är skyldig att ersätta köparen för dolda fel upp till djurets köpesumma i tre år efter leveransen. Dolda fel-skyddet i kullförsäkringen gäller under denna tid (tre år).

 • Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för högst två kejsarsnitt, under förutsättning att djuret inte tidigare förlösts med kejsarsnitt. Självrisken vid det andra kejsarsnittet är alltid 5 000 kronor plus 25% av överskjutande kostnad. Läs mer i de fullständiga villkoren.

  För hundar av raserna Engelsk bulldogg, Fransk bulldogg, Bostonterrier och Chihuahua ersätts inte veterinärvård i samband med kejsarsnitt. Dock ersätts kejsarsnitt för dessa raser i samma omfattning som för övriga hundraser om hunden tidigare bevisligen själv fött fram registrerbar avkomma. 

 • Om du har tecknat en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring för en tik eller katthona så behöver du inget extra tillägg. Du behöver heller inte meddela oss att du ska använda hunden/katten i avel. Kejsarsnitt och förlorad avelsförmåga ingår.

  Livförsäkringen ger ersättning om hunden/katten till följd av sjukdom eller olycksfall förlorar sin avelsförmåga. Hunden/katten ska bevisligen ha haft förmågan att fortplanta sig. Det finns också begränsningar till ålder och antal försök som gjorts till parning. Läs mer i våra fullständiga villkor.