Hur fungerar en dolda fel-försäkring?

Föder man upp hundar eller katter räknas man normalt som näringsidkare. När man som näringsidkare säljer en valp eller kattunge till en privatperson omfattas man av Konsumentköplagen. Lagen skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

Valpens/kattungens veterinärvårdsförsäkring gäller inte i första hand för dolda fel eftersom de funnits där när försäkringen tecknades. Däremot kan uppfödaren teckna en dolda fel-försäkring för de valpar eller kattungar som säljs. Säljaren av en valp/kattunge är skyldig att ersätta köparen för dolda fel upp till djurets köpesumma i tre år efter leveransen. Dolda fel-skyddet i kullförsäkringen gäller under denna tid (tre år).