Moderna Djurförsäkringar och Trygg-Hansa

Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa samman till en gemensam filial till Tryg Forsikring A/S. Filialen har bytt namn från Moderna Försäkringar till Trygg-Hansa Försäkring filial.

Det enda som har ändrats för dig som kund är att företaget som ansvarar för din försäkring byter namn. Inget annat har förändrats.

Du får som vanligt ett förnyelsebrev inför din nästa försäkringsperiod och pågående skadeärenden fortsätter som vanligt. Nya skador anmäler du på vår webb eller via telefon.

Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer informera dig i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar.

Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/