Övriga frågor

  • Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa samman till en gemensam filial till Tryg Forsikring A/S. Filialen har bytt namn från Moderna Försäkringar till Trygg-Hansa Försäkring filial.

    Det enda som har ändrats för dig som kund är att företaget som ansvarar för din försäkring byter namn. Inget annat har förändrats.

    Du får som vanligt ett förnyelsebrev inför din nästa försäkringsperiod och pågående skadeärenden fortsätter som vanligt. Nya skador anmäler du på vår webb eller via telefon.

    Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer informera dig i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar.

    Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/

  • Vid köp av försäkring hos Moderna Djurförsäkringar hanterar vi dig som har skyddad adress med högsta möjliga sekretess. Du kan inte köpa dina djurförsäkringar på hemsidan utan vi ber dig istället kontakta vår kundservice via telefon.