16/4 kl 18.00 till 19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  1. Hem
  2. Vanliga frågor och svar
  3. Kattförsäkring
  4. Gäller försäkringen om jag tar med min katt utomlands?

Gäller försäkringen om jag tar med min katt utomlands?

Kattförsäkringen gäller i Sverige, men också i hela världen under förutsättning
att du kan återföra din katt till Sverige enligt de regler som Svenska
Jordbruksverket har satt upp. I dessa fall gäller försäkringen som
längst i ett år räknat från avresedag.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.