Kattförsäkring

 • Om du är fodervärd till en katt kan du teckna en försäkring för den. Försäkringstagare blir den som ingår avtal med Moderna djurförsäkringar. Om information eller ersättning ska kunna lämnas till annan än du som försäkringstagare, till exempel till kattens ägare, krävs en fullmakt från dig som försäkringstagare.

  Vill du teckna livförsäkring för katten ska det framgå i ett fodervärdsavtal att du har rätt att teckna livförsäkring.

 • Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men inte kunnat upptäckas vid besiktning av kattungen. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ.

  Eftersom djur rent försäkringsjuridiskt räknas som varor kan en person (näringsidkare) som sålt en katt enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag och har ofta en dolda fel försäkring för kattungarna.

  Om det inte finns en dolda fel försäkring hos uppfödaren kan du få ersättning från kattens veterinärvårdsförsäkring med omfattning Dubbel eller Trippel. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Kattförsäkringen gäller i Sverige, men också i hela världen under förutsättning
  att du kan återföra din katt till Sverige enligt de regler som Svenska
  Jordbruksverket har satt upp. I dessa fall gäller försäkringen som
  längst i ett år räknat från avresedag.

  Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.

 • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen. 

  Tandsjukdomar som karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

  TR/FORL omfattas av Trippel veterinärvård om katten försäkrats före 1 års ålder och ersättning lämnas med max 8000 kr per år.

  Trippel veterinärvård omfattar också borttagande av kvarsittande mjölktänder. En senare korrigering av bettet när katten har sina permanenta tänder kan ersättas även från Enkel och Dubbel veterinärvård om katten tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.

 • Innekatter löper inte risk att råka ut för skador i trafiken eller från slagsmål med andra katter. Det finns fortfarande skador och sjukdomar som de kan drabbas av.

  Några av de vanligaste anledningarna till att katter behöver uppsöka veterinär är problem med mage och tarm för att de har ätit något olämpligt. De kan också drabbas av problem med urinvägarna eller skadas om de ramlar ut från ett fönster eller en balkong. Veterinärvård är kostsam och man kan få mycket hjälp från sin kattförsäkring.

 • På en gammal katt kanske man inte genomför komplicerade operationer men en äldre katt behöver vanligtvis besöka veterinär oftare än en ung katt. Även en liten skada kan bli kostsam.

  Hos Moderna Djurförsäkringar kan man teckna en veterinärvårdsförsäkring på en katt som är upp till sju år gammal. Katten kan behålla försäkringen hela livet och ersättningsbeloppen är samma hela kattens liv.

  Väljer man att teckna en livförsäkring för sin katt upphör den att gälla när katten fyller 13 år.

 • Din katt behöver inte vara vaccinerad för att du ska kunna teckna försäkringen.
  Det finns dock vissa sjukdomar som inte ersätts från försäkringen om katten inte är vaccinerad enligt rekommendationerna i FASS.vet. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Väljer du en lite högre självrisk på din kattförsäkring så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom. Du kan välja mellan olika fasta och rörliga självrisker hos oss. Exakt hur mycket det påverkar priset vilken självrisk du väljer kan du få besked om via vår Kundservice. Ring oss gärna på 060-66 30 30. Läs mer om självrisk.

  Den självrisk du väljer när du tecknar kattförsäkringen går att ändra senare, men tänk på att om något redan inträffat tillämpas den självrisk som gäller vid tidpunkten för sjukdomen/olycksfallet.

 • Det finns olika anledningar till att man vill avsluta sin kattförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig med uppsägning av försäkringen.

 • Vad kattförsäkringen kostar beror på bland annat på hur gammal katten är och var i landet man bor.

  En veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning. Priset på kattförsäkringen påverkas också av vilken självrisk man väljer. 

  Se vad kostar en kattförsäkring hos Trygg-Hansa.