Varför har min försäkring blivit dyrare?

Det finns flera anledningar till att din försäkringspremie har ökat. Några faktorer som kan påverka är att din hund har blivit äldre, att du har flyttat till en annan bostadsort under året eller att hundrasen som din hund tillhör är mer drabbad av skador.
Utöver det så gör vi generella justeringar för att möta de ökade kostnader som finns i veterinärvårdsbranschen och kostnadsutvecklingen i samhället i stort.