1. Hem
  2. Moderna Djurförsäkringar
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Betalning
  5. Varför stämmer inte dragningsbeskedet med priset jag blev lovad?

Varför stämmer inte dragningsbeskedet med priset jag blev lovad?

Premien du ska betala för försäkringsåret är kanske inte delbar med tolv (månader). Differensen som uppstår på grund av avrundning läggs till eller avräknas från antingen den första eller sista dragningen.

Man betalar försäkringen i förskott. Dragning för en månad sker den 28:e i månaden närmast före. Medgivande måste vara godkänt innan den 17:e i månaden närmast före, för att dragning ska kunna ske den 28:e. Om medgivandet inte hunnit godkännas sker dragningen först den 28:e nästa månad. Den första dragningen kan därmed avse mer än en månad. Dragningarna därefter ska överensstämma med utlovat månadspris.