Betalning

 • Premien du ska betala för försäkringsåret är kanske inte delbar med tolv (månader). Differensen som uppstår på grund av avrundning läggs till eller avräknas från antingen den första eller sista dragningen.

  Man betalar försäkringen i förskott. Dragning för en månad sker den 28:e i månaden närmast före. Medgivande måste vara godkänt innan den 17:e i månaden närmast före, för att dragning ska kunna ske den 28:e. Om medgivandet inte hunnit godkännas sker dragningen först den 28:e nästa månad. Den första dragningen kan därmed avse mer än en månad. Dragningarna därefter ska överensstämma med utlovat månadspris.

 • Ja, det är då den betalande som ska lämna Medgivande till autogirobetalning. Det kan ske både via pappersblankett eller via länk/inloggning med BankId. Viktigt att både personnummer och kontonummer som fylls i är den betalandes, och inte försäkringstagarens, samt att man fyller i och signerar såsom ”Annan betalare”.

 • Om du har valt att betala månadsvis är månadsbetalningen din årspremie dividerat med tolv. Det tillkommer ingen extra avgift.
  Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än snittpremien då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.

 • Vi gör våra dragningar den 28:e varje månad. Skulle den 28:e vara en helgdag eller röd dag görs dragningen nästkommande vardag.

  Om det saknas pengar på kontot den 28e kommer vi att göra två nya försök de kommande två vardagarna. Om även dessa misslyckas kommer du få en påminnelse av oss. Där kommer det framgå att vi gör nytt försök nästa månad den 28:e. Om även den dragningen misslyckas kommer din försäkring att upphöra.

 • Betalas inte premien i rätt tid skickas först en påminnelse med en påminnelseavgift. Om premien fortfarande inte blir betald kommer försäkringen att upphöra.
  När premien sedan betalas kommer det att ses som att en ny försäkring tecknas från och med dagen efter det att premien betalades. Detta innebär att det kan bli ett glapp där djuret inte har varit försäkrat. Dels har försäkringen då en karenstid på 20 dygn, dels kan det vara så att vissa diagnoser inte längre kan omfattas av försäkringen. Sjukdomar eller skador som djuret har drabbats av före ikraftträdandet av den nya försäkringen ersätts alltså inte.

 • Om du fått sms, email eller brev från oss där vi ber dig säkerställa att det finns pengar på kontot från vilket autogiro dras betyder det tre saker:

  1. Vi lyckades inte dra pengar förra månaden för din/a försäkring/ar eller försärking/ar du står som betalare för
  2. Vi kommer dra pengar för två månader denna dragning.
  3. Om vi inte lyckas dra pengar denna månad kommer försäkringen/arna sägas upp retroaktivt från föregående månad.

  Vad ska jag göra?

  Så fort som möjligt säkerställa att pengar finns på kontot från vilket pengar dras för din/a försäkring/ar eller försärking/ar du står som betalare för. Vi drar den 28:e eller närmsta vardagen därpå och gör ett försök om dagen under närmsta 4 vardagarna med start den 28:e.

 • Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du kan aktivera autogiro på några olika sätt:

  1. Enklast är att gå in på Mina Sidor och aktivera där
  2. Kontakta kundservice 060-66 30 30 så skickar de dig en länk så att du kan signera ett autogiromedgivande med mobilt BankId.
  3. Fyll i den här blanketten för autogiromedgivande och skicka in den till oss.
  4. Logga in på din bank och klicka dig fram till "anmäl nytt autogiro". Sök på Moderna försäkringar och välj det alternativ som slutar på "privat". Betalnummer är ditt personnummer inklusive sekelsiffra om du vill att flera försäkringar ska kopplas på samma autogiro. Om du istället skriver in försäkringsnummer kopplas endast den enskilda försäkringen på autogirot.