1. Hem
  2. Moderna Djurförsäkringar
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Betalning
  5. Varför är det viktigt att betala försäkringen i tid?

Varför är det viktigt att betala försäkringen i tid?

Betalas inte premien i rätt tid skickas först en påminnelse med en påminnelseavgift. Om premien fortfarande inte blir betald kommer försäkringen att upphöra.
När premien sedan betalas kommer det att ses som att en ny försäkring tecknas från och med dagen efter det att premien betalades. Detta innebär att det kan bli ett glapp där djuret inte har varit försäkrat. Dels har försäkringen då en karenstid på 20 dygn, dels kan det vara så att vissa diagnoser inte längre kan omfattas av försäkringen. Sjukdomar eller skador som djuret har drabbats av före ikraftträdandet av den nya försäkringen ersätts alltså inte.