Hur mycket kommer dras ifrån mitt konto?

Om du har valt att betala månadsvis är månadsbetalningen din årspremie dividerat med tolv. Det tillkommer ingen extra avgift.
Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än snittpremien då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.