Vad är egentligen en plastikoperation?

Som plastikoperation hos hund eller katt räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor.

Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl.

Plastikoperation för hund eller katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. Se villkoren för närmare information.