1. Hem
  2. Moderna Djurförsäkringar
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Anmäla skada
  5. Hur vet jag att försäkringen ersätter kostnader för just den här behandlingen?

Hur vet jag att försäkringen ersätter kostnader för just den här behandlingen?

Normalt ersätter din veterinärvårdsförsäkring kostnader för veterinärvård till följd av olycksfallsskador eller sjukdomar.

Det kan finnas omständigheter som gör att ersättningen påverkas – din hund/katt kanske har varit drabbad av denna åkomma redan innan försäkringen började gälla, eller så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ersättning för just denna sjukdom eller behandling ska kunna utbetalas. Dessa förutsättningar omnämns i sådana fall i villkoren.

I de flesta fall ersätter försäkringen, men vill du och din veterinär vara säkra på att en viss kostsam eller långvarig behandling är ersättningsbar innan ni påbörjar den, så finns alltid möjligheten att begära ett förhandsbesked. Veterinären kontaktar oss med journalkopior och den aktuella frågeställningen, och får därefter svar från oss redan i förväg om hur försäkringen kan hjälpa till.