Vid bitskador på hund eller katt

Om din hund eller katt har blivit biten och skadad av en annan hund kan du vända dig till den som äger den bitande hunden för skadeståndsersättning. Som hundägare har man strikt ansvar och blir skadeståndsskyldig om hunden orsakar skada.

Ägaren till hunden som har tillfogat skadan kan anmäla ärendet via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen.

Om du inte vet vem som äger hunden som tillfogat skada eller inte får tag på ägaren kan du anmäla dina veterinärvårdskostnader till oss. Du anmäler skadan via mejl skador@modernadjurforsakringar.se.

De uppgifter vi behöver från dig är:

- ditt personnummer eller försäkringsnummer

- veterinärvårdskvitton eller annat underlag för reglering

- bankkontonummer (med clearingnummer)

Om du känner till vem som äger den andra hunden anger du också:

- Ägaren till hunden som har bitit ditt djur med personnummer

- Försäkringsbolag där hundägaren har sin ansvarsförsäkring


Om din hund har bitit en annan hund blir du skadeståndsskyldig. Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte. Ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

Läs mer om Ansvarsförsäkring för hundägare.