Hur länge gäller uppfödaransvaret?

Som uppfödare har du ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag. Ett dolt fel måste alltså ha upptäckts och påpekats inom tre år från leveransdagen.