Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa

Moderna Djurförsäkringar är sedan april 2022 en del av Trygg-Hansa.

Du kan fortfarande teckna kattförsäkring hos Moderna Djurförsäkringar precis som vanligt. Och ska du göra en skadeanmälan sker det också som vanligt under Anmäl skada.

Under hösten/vintern 2022 kommer Moderna Djurförsäkringar stegvis flyttas in i Trygg-Hansa. Du kommer få information i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar. 

Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/