• Hur kan jag betala min kattförsäkring?

    Om du tecknar kattförsäkring här på vår hemsida kan du välja mellan helårsbetalning eller månadsbetalning (via autogiro). Väljer du att betala via autogiro så slipper du en faktureringsavgift på 24 kr. Du får en faktura och ett autogiromedgivande skickat till dig med försäkringsbrevet. Antingen betalar du fakturan eller använder medgivandet för att aktivera autogiro.

    Det går att betala sin kattförsäkring per halvår eller kvartal. I sådana fall kontaktar du vår kundservice och köper din försäkring via telefon. De två sistnämnda betalningsformerna leder till ett procentuellt påslag på priset på kattförsäkringen.