Karens

När du flyttar din försäkring direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag och en försäkring med samma omfattning gäller din försäkring utan karens. Detta gäller för hund som är äldre än 12 veckor.

Det är heller ingen karens för en hund som är yngre än 12 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

Om din hund däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska dessa 20 dagar ha passerat i det tidigare bolaget.

För olycksfall är det ingen karenstid, d v s försäkringen gäller för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.

Läs mer om Karens hundförsäkring.