16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  1. Hem
  2. Anmäl skada
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Jag är missnöjd med det ersättningsbesked som jag har fått av Moderna Djurförsäkringar

Jag är missnöjd med det ersättningsbesked som jag har fått av Moderna Djurförsäkringar – hur gör jag för att ompröva ärendet?

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar eller till Moderna försäkringars överprövningsnämnd. Se all information om hur du kan få hjälp med ditt ärende