Vanliga frågor och svar

 • Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk. Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär. Några kostnader som inte ersätts är till exempel:

  • försäljning av foder,
  • kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept,
  • kostnader för resor/transporter (ex. bilavgift och inställelseavgift) eller
  • förebyggande behandling som till exempel vaccination eller kloklippning. 

  Den fasta självrisken dras bara av en gång per 180 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 180 dagar har passerat.
  Din rörliga självrisk (15%, 20% eller 25%) dras av vid varje enskild faktura (veterinärbesök) som inkommer till oss.

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Vi handlägger alla inkomna ärenden i turordning så snabbt vi kan, eftersom vi vet att det alltid är viktigt med smidig hantering när en älskad familjemedlem är sjuk eller skadad.

  Ibland behöver vi dock ytterligare information i samband med skadereglering, ofta i form av en journalkopia eller annat veterinärmedicinskt utlåtande. Oftast påverkar inte detta handläggningstiden, men ibland kan det orsaka en viss fördröjning. Vi återkommer givetvis till dig så snart vi har ett besked att ge dig.

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.

 • Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

  Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Moderna Försäkringar eller till Moderna försäkringars överprövningsnämnd. Se all information om hur du kan få hjälp med ditt ärende

  Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.