Hur mycket ersätter min försäkring?

Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk. Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär. Några kostnader som inte ersätts är till exempel:

  • försäljning av foder,
  • kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept,
  • kostnader för resor/transporter (ex. bilavgift och inställelseavgift) eller
  • förebyggande behandling som till exempel vaccination eller kloklippning. 

Den fasta självrisken dras bara av en gång per 180 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 180 dagar har passerat.
Din rörliga självrisk (15%, 20% eller 25%) dras av vid varje enskild faktura (veterinärbesök) som inkommer till oss.

Här hittar du fler Vanliga frågor och svar.