Om din hund eller katt skadats i trafik

Om din hund eller katt har skadats i trafik kan du i de flesta fall vända dig till den som körde bilen.

Både hundägare och bilförare har strikt ansvar, så beroende på situation kan ansvaret falla på antingen hundägaren eller bilföraren. I en trafikskada med katt är det alltid bilföraren som har ansvar.

Du kan anmäla en trafikskada på hund eller katt till oss via mejl skador@modernadjurforsakringar.se.

De uppgifter vi behöver från dig är:

- ditt personnummer eller försäkringsnummer

- veterinärvårdskvitton eller annat underlag för reglering

- bankkontonummer (med clearingnummer)

Du kan fotografera kvitton med mobilen eller skanna in dem. Se till att kvittot är fotograferat i sin helhet och avlägsna eventuella vidhäftade kontokortskvitton.
Vi betalar ersättningen till det bankkontonummer du anger. Betalar du din försäkring via autogiro och vill att ersättningen skall betalas till det kontot behöver du inte ange bankkontonummer.

Om du vet vem som körde bilen anger du också:

- Påkörande bils förare med personnummer

- Bilens registreringsnummer

- Försäkringsbolag där bilen är försäkrad.

- Skadeplats och en beskrivning av händelseförloppet.

Om du inte vet vem som körde bilen ska en polisanmälan göras. Din skadeanmälan till oss ska då också innehålla:

- trafikmålsanteckning från Polisen

Om hunden eller katten plötsligt dör vid en olycka eller skadas så svårt att det måste avlivas innan veterinär hinner tillkallas, ska förhållandet styrkas genom fotodokumentation och intyg av två ojäviga opersoner. Du kan sedan anmäla om ersättning från din livförsäkring.

Läs mer om ansvarsförsäkring för hundägare.