Hund som kommit bort

Har du en livförsäkring på din hund så omfattar den att hunden kommer bort eller stjäls.

- Anmäl försvinnandet till oss så snart som möjligt

- Du ska göra noggranna efterforskningar under minst en månad och annonsera i ortspress/lokalradio/internet samt göra en polisanmälan.

- Om hunden efter en månad inte återfunnits så gör du en skadeanmälan där du bifogar annonsutdrag, polisrapport och intyg om att hunden inte har återfunnits.

Försäkringen omfattar inte katt som kommit bort eller stulits.